הזדמנות // מלגה: תארים מתקדמים בלשון עברית - "סוגיות נבחרות בתורת ההגה של העברית המזרחית בישראל – בחינה דיאכרונית וסינכרונית" [אונ חיפה] דדליין=15.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9081316/

קול קורא

לתלמידי תארים מתקדמים בלשון עברית

להשתתפות במחקר בנושא:
סוגיות נבחרות בתורת ההגה של העברית המזרחית בישראל – בחינה דיאכרונית וסינכרונית

המחקר יתנהל בשנים תש"ף–תשפ"ג, 2022-2019,  בחוג ללשון העברית שבאוניברסיטת חיפה.
מלגות לימודים למתאימים
תנאיי הגשת המועמדות: מסטרנטים, דוקטורנטים או פוסט-דוקטורנטים מן החוגים ללשון עברית ובלשנות (עברית); רקע בפונולוגיה (יתרון).
להגשת המועמדות יש לצרף: קורות חיים; גיליונות ציונים; שני מכתבי המלצה.
אפשרות לכתיבת עבודות מתקדמות (תזה ודוקטורט) בתחום.
המעוניינים מוזמנים לפנות אל פרופ' יהודית הנשקה בכתובת: henshke@gmail.com
מועד אחרון להגשת מועמדות: 15.9.2019

מפרסם ההודעה
יהודית הנשקה henshke@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה