< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: דוקטורנטית/פוסט-דוק בסוציולוגיה/גיאוגרפיה של מיניות [בר אילן / רמת גן] דדליין=31.8.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9080903/

קול קורא: מלגה לדוקטורנטית או לפוסט-דוקטורנטית
דרושה דוקטורנטית או פוסט-דוקטורנטית לפרויקט מחקר חדש העוסק בנשים לא הטרוסקסואליות בפריפריה (עיירות פיתוח, יישובים, מושבים וקיבוצים).
המחקר הוא גיאוגרפי ומתמקד בסובייקטיביות פוליטית של נשים שאינן הטרוסקסואליות בפריפריה בישראל, בהובלת ד"ר גילי הרטל מהתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר-אילן.
דרישות התפקיד:
ניסיון מוכח במחקר איכותני (ראיונות או אתנוגרפיה)
רקע במדעי החברה (העדפה לגיאוגרפיה או לסוציולוגיה)
רכב חובה (נדרשות נסיעות לצורך ראיונות בפריפריה)
תנאי קבלה:
אנגלית מצוינת – חובה.
עבור מועמדות לדוקטורט: יש לעמוד בתנאי הקבלה של התוכנית למגדר
(ציון מינימלי 90 בתזה וממוצע מינימלי של 88 בלימודי התואר השני.
לפירוט ראו באתר התוכנית: https://gender.biu.ac.il/node/1190)
מועמדות לדוקטורט יצטרכו לעמוד בכל דרישות התואר במגדר: לכתוב הצעת מחקר בנושא קרוב לנושא המחקר, ללמוד את הקורסים הנדרשים בתוכנית הלימודים בציון 86 ומעלה ולעבור את השלבים המקובלים בתוכנית למגדר.
עבור מועמדות לפוסט-דוקטורנט: המועמדות צריכות להיות כאלו שהגישו את עבודת הדוקטורט לשיפוט או שעבודתן אושרה בחמש השנים האחרונות (אחרי יולי 2014, החרגה של המועד בכפוף להריון או לסיבות אחרות כמו למשל תהליכי מעבר מגדרי).
משך ותנאי ההעסקה:
– תחילת עבודה באוקטובר 2019
– בין שנה לשלוש שנים – 50% משרה
– תוענק מלגה רב שנתית בגובה של 25,000 – 35,000 ₪ לשנה ועד 3 שנים (עם אפשרות להגדלת המלגה בשנה השנייה והשלישית ואפשרות להרחבת המלגה כבר מהשנה הראשונה על בסיס הרחבת תחומי האחריות במחקר)
*המשרה אינה מונעת אפשרות להגשה למלגות נוספות בהיקף של 50% ומטה.
הגשת מועמדות:
יש לשלוח קורות חיים אקדמיים ומכתב שמפרט את המוטיבציה למחקר (מקסימום עמוד), ובנוסף:
לדוקטורנטיות: גיליון ציונים, העתק של עבודת התזה ומכתב המלצה
לפוסט-דוקטורנטיות: תקציר עבודת הדוקטורט ודוגמת כתיבה באנגלית (מקסימום 30 עמודים, עדיפות למאמר)
ומכתב המלצה
את המסמכים נא לשלוח לד"ר גילי הרטל gilly.hartal@biu.ac.il
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 31/8/2019

מפרסם ההודעה
גילי הרטל gilly.hartal@biu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה