הזדמנות // עבודה: חוקרים/ות למחקר וכתיבה בתחום החינוך [כל הארץ] דדליין=28.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9072205/

ליוזמה – 'מרכז לידע ולמחקר בחינוך' דרושים\ות אנשי\נשות מחקר וכתיבה בתחום החינוך.

היוזמה מחפשת אנשי\נשות מחקר עבור כתיבה של שני דוחות: דוח המציג סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר בעולם ומדגים אותם ודוח העוסק באסדרה (רגולציה) של מחקרים הנערכים בתוך בתי ספר.

היוזמה – מרכז לידע ולמחקר בחינוך, מקדמת תרבות של שימוש בידע מחקרי בתהליכי עיצוב מדיניות. אחד מערוצי הפעולה של היוזמה הוא כתיבת דוחות ממוקדים שנועדו לסייע בתהליכי קבלת החלטות במשרד החינוך.

בימים אלו מחפשת היוזמה אחר אנשי/נשות מחקר עבור כתיבה של שני דוחות:

  1. דוח המציג סוגים של שיתופי פעולה בין בתי ספר בעולם ומדגים אותם.
  2. דוח העוסק באסדרה (רגולציה) של מחקרים הנערכים בתוך בתי ספר.

כל אחד מהדוחות ייכתב לפי מבנה כללי שעוצב בהתאם לצורכי הגוף המזמין ולפי מקורות ביבליוגרפיים שאותרו בחלקם.

פרק הזמן לביצוע משימת הכתיבה הוא כשלושה חודשים. זמן זה כולל שלב כתיבה מרוכז בהתאם להנחיה, וסבבי משוב שיינתנו על ידי צוות היוזמה ומומחים/ות שהיוזמה תאתר.

התשלום לפרויקט כתיבה אחד הוא 7,500 ₪, ותיתכן אפשרות לביצוע פרויקטים נוספים בתום משימה זו.

יש להגיש קורות חיים בצירוף משימה קצרה, עד לתאריך 2.8.2019.

להגשת מועמדות :

http://education.academy.ac.il/Lectures/Entry.aspx?nodeId=1045&entryId=21148

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה