< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // למאמרים: לגיליון מיוחד 'אירוניה והומור' לכתב העת הומור מקוון : כתב עת מדעי לחקר ההומור (גליה הירש). דדליין להצעות=30.9.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9072203/

הנכם מוזמנים לשלוח מאמרים לכתב העת ‘הומור מקוון: כתב עת מדעי לחקר ההומור’, לגיליון מיוחד המוקדש לאירוניה והומור. הן בתפיסה העממית והן בספרות המקצועית קיימת הסכמה על כך שבין התופעות אירוניה והומור קיים קשר הדוק, אך טיבו של קשר זה שנוי במחלוקת (יש הכורכים אותן זו בזו, או רואים בהן היבט או תוצאה זו של זו). לאחרונה זכה הנושא להתעניינות מדעית לא מעטה מתוך מגוון תפיסות תאורטיות.

אנו מקווים שתענו בחיוב לאתגר, ומתוך גישותיכם המדעיות השונות, תתרמו להעמקת ההבנה של ההומור באמצעות מחקר של היבט כלשהו של היחס בין הומור לאירוניה. הנכם מוזמנים לקחת חלק בגיליון ייחודי, בכתב עת מדעי היחיד והראשון מסוגו בשפה העברית.

הצעות לתחומים אפשריים / אנו פתוחים גם להצעות נוספות:

  • הומור ואירוניה בפרגמטיקה
  • הומור ואירוניה בתרגום
  • הומור ואירוניה בספרות
  • הומור ואירוניה בפסיכולוגיה
  • הומור ואירוניה בתקשורת
  • הומור ואירוניה ברטוריקה
  • הומור ואירוניה בשפה העברית

ועוד…

תאריכי יעד:

הגשת הצעה למאמר+ תקציר עד 30-9-19

הגשת המאמר המלא עד 31-1-20

את ההצעות יש לשלוח ד״ר גליה הירש, עורכת הגיליון.

galiahirsch@gmail.com

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added