< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // פרס: תחרות חיבורים על יפן לסטודנטים לתואר ראשון [ישראל] דדליין=1.12.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9071711/

האגודה הישראלית ללימודי יפן שמחה להכריז על תחרות החיבורים השלישית בנושא יפן, המיועדת לתלמידי תיכון ולסטודנטים.

התחרות פתוחה בפני תלמידי תיכון וסטודנטים לתואר ראשון בכל בתי הספר, האוניברסיטאות והמכללות בארץ, בכל החוגים ומכל המגזרים.

נושא התחרות השנה הוא: אמנות ואמנים

תלמידי תיכון מוזמנים לכתוב חיבורים של לפחות 600 מילים.

סטודנטים מוזמנים לכתוב חיבורים של לפחות 1000 מילים.

החיבורים יכולים להיכתב בעברית, אנגלית, ערבית וגם יפנית ?

מועד אחרון להגשת החיבורים: 1 בדצמבר 2019.

מבין כלל החיבורים שיישלחו תבחר ועדת הפרס שני זוכים מאושרים, אשר יקבלו תעודת השתתפות ושי במסגרת הכנס השנתי של האגודה, בסוף דצמבר.כתובת אימייל לבירורים, שאלות ולמשלוח החיבורים:

iajsoffice@gmail.com

בהצלחה!

http://www.japan-studies.org

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added