< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // קבוצת מחקר: לימוד בחברותא - קבוצות דיון לדוקטורנטים [העברית, ירושלים] דדליין=20.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071703/

תלמידי/ות דוקטורט באוניברסיטה העברית מוזמנים/ות להגיש הצעות להקמת קבוצות דיון, מחקר או כתיבה, לקראת שנת הלימודים תש"פ.

מטרות הפרויקט הן לעודד פעילות אקדמית, לדרבן חילופין אינטלקטואליים, ולהמריץ שיתופי פעולה מחקריים בין דוקטורנטים/ות, כדי לקדם דיון, חשיבה ומחקר פוריים. על כן, כל קבוצה צפויה לשמש מסגרת השראה ותמיכה ישירה ועקיפה במחקר האישי של כל דוקטורנט/ית.

קבוצות דוקטורנטים/ות בחברותא הן לרוב (אך לא בהכרח) רב תחומיות, העוסקות בנושא מחקרי מובחן, ודנות בכל מפגש בהיבטים השונים והמגוונים של אותו נושא תוך קריאת ספרות מדעית או טקסטים פרי עטם/ן. קבוצות הדוקטורנטים/ות מנוהלות על ידי הדוקטורנטים/ות עצמםן, ולמענםן, מעבר למחיצות הדיסציפלינאריות.

ההצעות הזוכות יכללו במסגרת פרויקט "לימוד בחברותא", וייהנו מתמיכה כספית. ראש הקבוצה יזכה למלגה (בתנאי שאינו זכאי ל-200% מלגה ממקור אחר), ובנוסף תקבל כל קבוצה תקציב צנוע לקידום פעילותה בהתאם לצרכיה ולאפשרויות הכספיות. הקבוצות שתבחרנה תקיימנה כ-10 מפגשים בשנה בקמפוס הר הצופים. "תפוקות" אחרות, דוגמת פרסומים, כנסים ויוזמות אקדמיות נתונות לשיקול דעתםן של חברי/ות הקבוצה.

למידע נוסף: https://limudchevruta.huji.ac.il/

https://limudchevruta.huji.ac.il/

מפרסם ההודעה
הדר איצקוביץ לימוד בחברותא רכזת הפרויקט chevruta@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה