< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מענק למאמרים: הצעות מחקר בנושא רגולציה להגנת הסביבה [עברית] דדליין=1.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9071011/

מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא רגולציה להגנת הסביבה.
בשנים האחרונות הפכו המונחים קיימות והגנת סביבה לחלק מהשיח הציבורי במדינות העולם. עם התגברות התיעוש, גברה המודעות לכך כי לאדם יש תפקיד מרכזי בשמירה על הסביבה בה הוא חי, החל ממשאבים אותם הוא צורך, דרך פגיעה בבעלי חיים וצמחייה, ועד לזיהום מים, אוויר וים. בתחום זה קיים מתח מובנה בין התפתחות התעשייה והשאיפה להקלת הנטל הרגולטורי על מפעלים, לבין האינטרס לשמור על משאבי הסביבה עבורנו ועבור הדורות הבאים.

https://www.colman.ac.il/sites/default/files/reg.pdf

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה