הזדמנות // לפרס: ספר מחקרי חדש בנושא היסטוריה חברתית אמריקאית; דלליין=1.10.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9070239/

Merle Curti Social History Award

One award is given annually to the author of the best book in American social history. Merle Curti was president of the OAH 1951–1952.

Each entry must be published during the period January 1, 2019 through December 31, 2019.

The award will be presented at the 2020 OAH Annual Meeting in Washington, D.C., April 2–5.

לעוד פרטים

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה