הזדמנות // משרה: מרצה במסלול לקביעות: דת והיסטוריה תרבותית יהודית במרכז ומזרח אירופה במאות ה-16 עד ה-20 [פוטסדם] דדליין=25.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062721/

Junior Professorship (W1) for Jewish Religion and Cultural History in Central and Eastern Europe (16th - 20th century)

The candidate will research and teach in the fields of Jewish Religion and Cultural History in Central and Eastern Europe from the 16th to the 20th century at the Department of Jewish Studies and Religious Studies, including specialization in the history of Jewish philosophy, Jewish intellectual history, or Comparative Religious Studies. The candidate should have produced an excellent and relevant doctoral thesis as well as other publications in the fields of Jewish Studies (Judaistik), Philosophy, Religious Studies, History or Slavic Studies. The successful candidate must have a good command of Hebrew, Yiddish and German. The holder of the position will also have experience in the acquisition of third-party project funding. The position requires close cooperation in research and teaching with the Department of Jewish Studies and Religious Studies, the School of Jewish Theology, the Department of Slavic Studies, and Department of History at the University of Potsdam and especially with the Selma Stern Center for Jewish Studies Berlin-Brandenburg.

READ MORE

מפרסם ההודעה
מערכת רמה - רשת מדעי הרוח והחברה info@hum-il.com לשאלות על תוכן ההודעה יש לפנות אל פרטי ההתקשרות המצויינים בקישורים שבגוף ההודעה.
כתובת מלאה
University of Potsdam גרמניה
מפה
שמירה ושיתוף