< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: תואר שני מחקרי בלימודי המזרח התיכון [באר שבע] דדליין=29.8.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062629/

מלגה לתואר שני ע"ש חוה וצבי דויס במחלקה ללימודי המזרח התיכון
קול קורא

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מזמינה תלמידים\ות מצטיינים\ות, שיחלו לימודיהם לתואר השני בשנה"ל תש"פ במחלקה, במסלול המחקרי (כתיבת תזה), להציג את מועמדותם לקבלת מלגה יוקרתית.
המלגה, ע"ס 50,000 ₪, תחולק בתחילת שלושת הסמסטרים הראשונים כאשר התשלום הרביעי והאחרון יוענק עם הגשת התזה. בנוסף, המלגאים/יות ייהנו מליווי צמוד של ראש המחלקה, ראש הוועדה לתארים מתקדמים, והמנחה.
המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת הדוא"ל mideast@bgu.ac.il עד לתאריך 29 באוגוסט, 2019 בשעה 12:00 בצהריים:
– שני מכתבי המלצה.
– קורות חיים עדכניים.
– הצהרת כוונות ותיאור תחומי עניין מחקריים (עד שני עמודים).
– גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון.
המועמדים/ות המתאימים/ות יוזמנו לראיון.

המלגה תוענק בהתאם לכללי המלגה ולכללים הנהוגים באוניברסיטת בן-גוריון.
לפרטים ניתן לפנות לראש הוועדה לתארים מתקדמים, פרופ' חגי רם, בדוא"ל hram@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
אבי רובין avirubin@bgu.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה