< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות לתואר שלישי בחוג לתקשורת [תל אביב] דדליין=30.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9062201/

החוג לתקשורת ע"ש דן באוניברסיטת תל אביב מזמין סטודנטים מצטיינים להגיש מועמדות למלגות לתואר שלישי החל מהשנה האקדמית 2019-20.

החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב נוסד בשנת 1994 ומונה למעלה מ 400 סטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי. החוג מציע הכשרה תיאורטית ויישומית, ונחשב לאחד מהמובילים בישראל.

המלגה כוללת תשלום שנתי פטור ממס של 56,600 ₪ לשנה בשנה הראשונה (שלב א׳) ו 66,540 ש"ח עבור כל שנה נוספת במשך שלוש השנים הבאות (שלב ב׳), על בסיס דו"ח התקדמות המחקר המאושר על ידי המנחים האחראיים והועדה המלווה. עבודת הדוקטורט תהיה מונחת על ידי חברי הסגל של החוג לתקשורת. בנוסף החוג יסייע במימון נסיעות לכנסים ויאפשר למלגאי לקחת חלק בפעילויות המחקר וההוראה בחוג (כגון כנסים, הרצאות, הוראה בסמינרים ו\או שיעורים).

המועמדים מוזמנים לבקר באתר החוג בכדי להכיר את הפעילות המחקרית של חברי הסגל בטרם הגשת המועמדות. תחומי המחקר הבאים רלוונטיים במיוחד:היסטוריה ותקשורת,תקשורת וזכרון, שפה ותקשורת, תקשורת פוליטית, אוריינות חדשות, תקשורת בין לאומית, פרטיות וחשיפה עצמית, תקשורת בריאות ושיווק.

הגשת המועמדות תכלול הצעת מחקר של כ 800 מילה, דוגמה לכתיבה אקדמית (עבודה סמינריונית עדכנית ביותר), קורות חיים המפרטים את הכישורים האקדמיים והניסיון המקצועי, ושמות ופרטי התקשרות של לפחות שני ממליצים פוטנציאליים.

את המועמדות יש להגיש לגב' סברינה אונגר, המחלקה לתקשורת (sabrina@tauex.tau.ac.il)

בירורים בנוגע למשרה: פרופ' ג'רום בורדון, יו"ר לימודי דוקטורט (jeromeb@post.tau.ac.il)

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 30 ביולי 2019.

מפרסם ההודעה
ז׳רום בורדון jerombourdon@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה