< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: החלטות נכונות תחת אי-ודאות נורמטיבית – פילוסופיה אנליטית [ירושלים, קיץ 2019] דדליין=13.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9061012/

דרושים סטודנטים להשתתפות ותרומה למחקר בפילוסופיה אנליטית בתחום של תורת החלטה תחת אי-ודאות נורמטיבית. למעמד\ים המתאימים תינתן מלגת מחיה \ חלקית במשך חודשי הקיץ הקרוב, בהתאם למידת המעורבות, ההשקעה, והיכולת לתרום. מועמדים המכירים את הספרות הרלוונטית, ובעלי יכולת של כתיבה מקצועית באנגלית בתחום, מוזמנים להגיש בשלב ראשון קורות חיים בלבד לכתובת אימייל nikkonna@gmail.com . נא לציין בכותרת שם מלא ואת המילים “הגשת מועמדות למלגה קיץ 2019”.

*הפניה בלשון זכר מתייחסת לנשים וגברים כאחד*

מוסד: ניכונה (ע”ר)

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added