< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מרצים/ות: לימודי ישראל, מדעי הרוח והחברה [ארצות הברית] דדליין=17.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060307/

שלום רב,

המכון ללימודי ישראל (Israel Institute) מציג להלן שתי תכניות למרצים אורחים ולעמיתי הוראה בארצות הברית עבור אקדמאים בעלי קביעות בישראל ועבור בעלי תואר PhD חדשים.

שתי התכניות מאפשרות למרצים ישראלים ללמד על אודות ישראל באוניברסיטאות אמריקאיות מובילות. התכנית למרצים אורחים (Visiting Faculty Program) מיועדת לחוקרים ישראלים המועסקים בהיקף-משרה מלא באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לרבות אמריטוס), והתכנית לעמיתי הוראה (Teaching Fellow Program), מיועדת לאקדמאים בעלי תואר Ph.D. ממדינות שונות, (כולל אקדמאים שרק לאחרונה סיימו את לימודי הדוקטורט). להלן פירוט התכניות:

1. התכנית למרצים אורחים- מיועדת לחוקרים ישראלים המועסקים בהיקף משרה מלא באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל (לרבות אמריטוס)
אם אתם מתכננים לצאת לשבתון במהלך שנת הלימודים האקדמית 2020-2021, ישנן שתי אפשרויות שיבוץ עבור התכנית למרצים אורחים:

• שיבוץ על-בסיס הזמנה: המועמד פועל באופן עצמאי להשיג מכתב הזמנה מאחת האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית או מאחת האוניברסיטאות מרשימת המוסדות המועדפים המופיעה באתר התכנית (קיימת אפשרות להציג הזמנה גם לאחר הגשת המועמדות לתכנית).
• שיבוץ לפי בחירת המכון: המועמד ישובץ על-ידי המכון כאשר מירב השיבוצים במתכונת זו ייעשו באוניברסיטאות הממוקמות בחוף המערבי (ניתן לבחור באפשרות זו בזמן הגשת המועמדות).

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים על אודות התכנית, יש לפנות לאתר האינטרנט:

https://israelinstitute.org/programs/visiting-israeli-faculty

לתשומת ליבכם, ישנה רשימה של מוסדות מועדפים באתר המכון. עדיפות תינתן למי שיציג הזמנה רשמית לאחת מאוניברסיטאות אלה. עדיפות שניה תינתן לאחת המוסדות הממוקמת בראש רשימת הדירוג של ה- U.S. News & World Report Ranking.

מועד אחרון להגשות מועמדות: 17 בספטמבר, 2019

2. התכנית לעמיתי הוראה- מיועדת לאקדמאים בעלי תואר Ph.D. ממדינות שונות, (כולל אקדמאים שרק לאחרונה סיימו את לימודי הדוקטורט)

במידה והנכם מעוניינים ללמד באוניברסיטאות בארצות הברית, ויכולים ללמד מגוון רחב של קורסים על אודות ישראל נשמח אם תתעניינו בתכנית שלנו לעמיתי הוראה. משך ההשתתפות בתכנית הוא בין שנה לשלוש שנים אקדמאיות.

להגשת מועמדות ולקבלת פרטים מלאים על התכנית, יש לפנות לאתר האינטרנט:

https://israelinstitute.org/content/programs/teaching-fellow-program

מועד אחרון להגשות מועמדות: 24 בספטמבר, 2019

אשמח להיפגש אישית או לשוחח בטלפון על מנת להרחיב את היריעה על אודות תכניות אלו ועל תכניותינו האחרות שמטרתן לפתח, להרחיב ולהעמיק את התחום האקדמי של לימודי ישראל.

בברכה,
ג'יל וילר
0542277033

*** המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

מפרסם ההודעה
ג'יל ויילר jwyler@israelinstitute.org
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה