< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה [ירושלים] 6.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9060301/

בכנס יתקיימו 15 מושבים ובהם יוצגו קרוב ל-40 הרצאות בנושאי כלכלה שונים. בכנס ייערך בין השאר מושב בעינייני היי טק, מושב של אנשי אגף התקציבים, מושבים בנושאי כלכלת עבודה, כלכלת פיתוח ועוד. ההרצאות המרכזיות בכנס הן הרצאת פטינקין של אריאל רובינשטיין והרצאת נגיד בנק ישראל אמיר ירון. המושב המסכם של הכנס יעסוק בתכנית המל"ג ביחס למחלקות לכלכלה באוניברסיטאות. תכנית מפורטת מצורפת.

לתכנית הכנס לחצו כאן

להרשמה לחצו כאן

מפרסם ההודעה
פרופ' יוסי זעירא כלכלה האוניברסיטה העברית joseph.zeira@mail.huji.ac.il
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה