< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה, עם מלגה [רמת גן] דדליין=26.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052925/

תכנית תיגר למשפט עברי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן בשיתוף מפעל מלגות הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים שמחים להודיע על תכנית מלגות במסגרת תכנית לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי ובחקר ההלכה (ראו להלן). המלגה מיועדת למועמדים חדשים ללימודי התואר השלישי בפקולטה.

לתנאי הקבלה הכלליים ללימודי תואר שלישי ראו באתר הפקולטה – http://law.biu.ac.il/node/1058

המתקבלים לתוכנית יהיו זכאים להטבות הבאות:

  1. מלגה בסכום של עד 272,000 שקל לתקופה של 4 שנות לימוד.
  2. פטור מלא משכר לימוד בתקופת הלימודים.
  3. חדר עבודה בתחומי הספרייה למשפטים.
  4. הפקולטה מציעה לסטודנטים מספר מסלולים של שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות מובילות מחו"ל.

התכנית מיועדת לתלמידי מחקר בוגרי תואר שני מחקרי במשפטים או במדעי היהדות, ואשר עוסק בחקר ההלכה או המשפט העברי.

קבלת המועמדים תיבחן לאור ההישגים הלימודיים של המועמד, קורות חיים ומותנית במציאת מנחה מתאים מבין אנשי סגל הפקולטה. בכל מקרה, שיקול הדעת בקבלת המועמדים ומתן המלגות נתון לוועדה מטעם הפקולטה.

על מקבלי המלגה יחולו הדרישות והמגבלות של כלל מקבלי מלגות הנשיא. ראו: https://www1.biu.ac.il/presidnetscholarships

לפרטים ניתן לפנות לעו"ד רוית אנגלסמן

טל': 03-531-8816, דוא"ל: ravit.engelsman@mail.biu.ac.il

או לד"ר יעקב חבה, סגן דיקן

טל': 03-531-7085 yaacov.habba@biu.ac.il

מועד אחרון להגשת מועמדות: כ"ג סיון תשע"ט, 26.6.19.

*****

תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה

ראש התכנית: פרופ' עמיחי רדזינר

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן היא אחד המרכזים הגדולים ביותר בתחומי חקר המשפט העברי וההלכה. החל משנת הלימודים תשע"ח הפקולטה משיקה תכנית מיוחדת לתואר שלישי בחקר המשפט עברי וההלכה. בפקולטה פועל תכנית תיגר למשפט עברי שנותנת את החסות לתכנית הדוקטורט וכן כתב עת באנגלית שעוסק בקשר שבין דת למדינה: Journal of Law, Religion and State. התכנית תהיה פתוחה לתלמידי מחקר מצטיינים בתחומים אלה, שהינם בעלי תואר שני מחקרי שנכתב באחת הפקולטאות למשפטים או באחת המחלקות למדעי היהדות, ואשר עוסק בחקר ההלכה או המשפט העברי.

המועמדים שיתקבלו לתכנית יידרשו לעמוד בחובות הלימודים הרגילות הנדרשות מתלמידי תואר שלישי בפקולטה למשפטים. חלק מן הקורסים שיידרשו יהיו קורסים ייחודיים בתחום המשפט העברי, בכללם הסדנה המחקרית המתקיימת מדי שנה וקורס העוסק בדרכי המחקר של המשפט העברי. שאר הקורסים יקבעו בשיתוף המנחה המיועד, ויותאמו באופן ספציפי עבור כל מועמד לפי תכנית ונושא המחקר שלו.

חברי התכנית ישתלבו בסדנת המחקר של תכנית תיגר במשפט עברי ובסמינר החוקרים במשפט עברי שמתנהל בפקולטה, ואף ישותפו בפעילויות שונות של תכנית תיגר ושל המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי הפועלים בפקולטה.

סגל התכנית כולל מגוון חוקרים העוסקים בחקר המשפט העברי וההלכה מזוויות שונות: פרופ' יצחק ברנד, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר יעקב חבה, פרופ' יאיר לורברבוים, פרופ' שחר ליפשיץ, פרופ' גדעון ספיר, פרופ' עמיחי רדזינר, פרופ' בנימין שמואלי וד"ר חיים שפירא. בפקולטה ישנם חוקרים נוספים שמחקריהם משיקים לתחום המשפט העברי, או שהם תורמים למחקרו זוויות מקבילות ומשוות מתחומי עיסוקים. במקרים מתאימים תעודד התכנית הנחייה משותפת של עבודות המחקר בידי שני חוקרים.

ממועמדים שאינם בעלי תואר קודם במשפטים יידרשו קורסי השלמה משפטיים בהיקף של 8 ש"ס לפחות, בתחומים הנוגעים לנושא המחקר שלהם, הן קורסי חובה והן קורסי בחירה. כך, למשל, תלמיד שעוסק בפילוסופיה של ההלכה יידרש לקורס הבסיסי בתורת המשפט ולקורסים מתקדמים בנושא זה, תלמיד שעוסק בדיני משפחה יידרש לעשות את קורס החובה וכן קורסים נוספים שניתנים בתחום זה וכדומה.

ניתן יהיה במקרים מסוימים, ולפי כיווני המחקר, למלא חלק מחובות השמיעה בקורסים הניתנים במחלקות אחרות או בלימודי שפה זרה שנייה: מודרנית או עתיקה. גם קורסים אלה יתואמו בשיתוף פעולה עם המנחה והועדה הפקולטטיבית.

הקבלה לתכנית ובניית תכנית הלימודים כפופים לשיקול דעת הוועדה לתארים מתקדמים מחקריים.

תנאי קבלה:

כמו הדרישות לתואר שלישי במסלול הרגיל.

בנוסף הוועדה תהיה רשאית לשקול שיקולים נוספים כגון הניסיון המקצועי של המועמד והתחום שהוא מבקש לחקור.

על מועמדים המעוניינים להתחיל את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ להגיש מועמדות עד לתאריך כ"ג סיון תשע"ט, 26.6.19.

מפרסם ההודעה
עמיחי רדזינר radzya@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה