< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // פרס: תחרות פרס גולדברג לכתבי יד מקוריים בעברית לפרסום בלמדא עיון, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה. דדליין לכתב יד מלא=31.7.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052822/

למדא עיון הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה מכריזה על פתיחת המחזור החמישי של תחרות פרס קרן גולדברג.
הפרס מוענק לכתבי יד מקוריים, מבוססי מחקר, בשפה עברית, בתחומים שונים (מדעי הרוח, מדעי החברה, משפטים, אמנות ועוד) שיש בהם עניין הן לחוקרים והן לציבור המשכיל הרחב.
כתב היד שיזכה במקום הראשון יזכה בפרס בסך 25,000 ש"ח
כתב היד שיזכה במקום השני יזכה בפרס בסך 15,000 ש"ח
חוקרים ותיקים וצעירים כאחד מוזמנים להגיש את מועמדותם לפרס
המועד האחרון להגשת כתבי יד יום ד, כח בתמוז תשע"ט, 31 ביולי 2019
היקף כתב היד: 100,000-60,000 מילים
לפרטים נוספים ולתקנון הפרס:
www.openu.ac.il/oui-press

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה