< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט-דוקטורט במדעי החברה ו/או מדעי הרוח בנושא מנהיגותו של דוד בן-גוריון – היבטים מעשיים ותיאורטיים [שדה בוקר] דדליין=27.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9052228/

לאורך שלושה עשורים, עמד דוד בן-גוריון, מייסדהּ של מדינת ישראל וראש הממשלה הראשון, בראש התנועה הציונית והפרויקט המרכזי שלה – כינון מולדת עבור העם היהודי. אילו מאפיינים באישיותו הפכו אותו לאדם כה יוצא-דופן? מה היו מעלותיו ומגרעותיו כמנהיג? כיצד הצליח לשמר את סמכותו במשך זמן כה רב? איזו מורשת הוריש לדורות הבאים?

אף על פי שכל השאלות הללו כבר נבחנו בעבר מנקודת מבט היסטורית, מעולם לא הוקדש למנהיגותו של בן-גוריון פרויקט מחקר שלם. נוסף על כך, ועל אף שמנהיגות הינה תחום תיאורטי מפותח היטב במדעי החברה, היא תזכה במקרה בוחן היסטורי חשוב ורלוונטי לימינו אם תעסוק במנהיג בולט דוגמת דוד בן-גוריון. למעשה, השימוש בכלים אנליטיים עדכניים מתחום לימודי המנהיגות עשוי לעזור לנו להבין את אופן פועלו של בן-גוריון יותר לעומק, באופן שטרם נחקר.

המרכז ללימודי ישראל במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן-גוריון בנגב (קמפוס שדה-בוקר), והמכון למורשת בן-גוריון מזמינים מועמדים/ות ללימודי פוסט-דוקטורט להגיש הצעות למחקר מעמיק שיתאר וינתח את מנהיגותו של דוד בן-גוריון על רקע התיאוריות העדכניות ביותר בנושא.

לחוקר/ת תוענק מלגה בגובה 61,680 ₪ בשנה, למשך שנתיים. (האפשרות להמשיך לשנה השנייה תיבחן לאחר הגשת דו"ח התקדמות).

על המועמדים/ות להגיש את המסמכים שלהלן:

  • הצהרה על כוונות מחקר – כולל תחומי עניין ושאלות מחקר אפשריות.
  • קורות חיים ורשימת פרסומים.
  • שני מכתבי המלצה – אחד מהם מן המנחה בכתיבת הדוקטורט.**

** על מכתבי ההמלצה להגיע ישירות מן הממליצים/ות אל: einavmel@bgu.ac.il

מועד הגשה סופי: 27 ביוני, 2019 לכתובת הדוא"ל: einavmel@bgu.ac.il

תאריך התחלת המלגה: 27 באוקטובר 2019

מפרסם ההודעה
רויטל עטר כלפון ראש לשכת מנהלת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות bgi@bgu.ac.il טלפון: 08-6596936 | פקס: 08-6596939
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה