הזדמנות // מלגות מחקר בתחום תולדות הספרדים בארץ ישראל מטעם מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל [ישראל] דדליין=10.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051916/

מרכז עודד וטוני אליָשׁר לחקר יהודי ספרד בארץ ישראל, הפועל בחסות מכון בן-צבי והמכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה ביד יצחק בן-צבי, מכריז בזאת על מתן שתי מלגות לתלמידי מחקר לתואר שני ולתואר שלישי הכותבים מחקרים על תולדות היהודים הספרדים בארץ ישראל.

מלגה אחת בגובה 7000 ש"ח תינתן לדוקטורנט הכותב עבודת ד"ר (שלב ב') בנושא יהודי ספרד (כולל יוצאי סוריה, לבנון ועיראק) בארץ-ישראל, ומלגה שנייה בגובה 5000 ש"ח תוענק לתלמיד תואר שני הכותב עבודת גמר מחקרית בנושא זה.

על המועמדים להגיש את תוכנית המחקר בצרוף אישור של רשות המחקר במוסד לימודיהם.

יש להגיש את ההצעות עד ליום 10/6/2019.

למכון בן-צבי זכות הסירוב הראשונה לפרסום עבודותיהם של תלמידים שיזכו במלגות ובפרסים.

המעוניינים מתבקשים לשלוח

  1. הצעת המחקר המאושרת
  2. שתי המלצות
  3. קורות חיים

כמו כן, יש למלא את הטופס המצ"ב עד יום שני, ז' בסיון תשע"ט

(10/6/2019) ליד יצחק בן-צבי, רח' אבן גבירול 14, ת"ד 7660 ירושלים.

לפרטים: ybz@ybz.org.il; 02-5398887.

קישור

מפרסם ההודעה
אפרת אבן Efrat Even רכזת מנהלה Administrative Coordinator מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח The Ben-Zvi Institute טל: 02-5398844 tel: פקס: 02-5612329 fax: mbz@ybz.org.il
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה