< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: הכנס השנתי של האגודה האנתרופולוגית הישראלית - אנתרופולוגיה ו/של טכנולוגיה [באר שבע] 26-27.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051902/

הכנס השנתי ה-47 של האגודה האנתרופולוגית הישראלית בנושא אנתרופולוגיה ו/של טכנולוגיה טכנולוגיה ותרבות חומרית זכו מאז ומעולם לתשומת לב אנתרופולוגית, אולם מכיוון שתחומים אילו הוגבלו לרוב למוזיאונים אתנוגרפיים, האנתרופולוגיה החברתית לא פיתחה המשגה ברורה של היחסים בין תרבות וטכנולוגיה. העניין המתעורר באנתרופולוגיה של הטכנולוגיה נשען על ההתפתחויות מדעיות וטכנולוגיות ועל המפנה החומרי בתיאוריה החברתית. דטפיקציה של החיים החברתיים, טכנולוגיות העצמת הגוף (body enhancement technologies), מכשירים פיננסיים חדשים או ההשפעות של שינויי האקלים, הן רק כמה דוגמאות למחקר אשר עוסק בתנאים החומריים המשתנים ובטכנולוגיות החדשות של החיים החברתיים.

הכנס יעסוק בטכנולוגיה במובנה הרחב ביותר: ייצור, הפצה וצריכה של כלים וטכניקות ייצור; אומנות; מחקרים אתנוגרפיים של בתי מלאכה, סככות, מוסכים ומפעלים; חומריות, טכנולוגיה וצריכה תרבותית; ייצור וצריכה של בגדים ואופנה; דטפיקציה של בריאות; טכנולוגיות להעצמה ולשיפור הגוף; רשתות חברתיות; כריית נתונים ואלגוריתמים; טכנולוגיות פיננסיות; מחקרי אנרגיה ואנתרופולוגיה; שינויי אקלים ותרבות; קיימות סביבתית; טמפורליות וטכנולוגיה. כתמיד, נשמח לקבל הצעות בנושאים אחרים בעלי עניין אנתרופולוגי.

תכנית הכנס המלאה

קישור לכנס

פוסטר

מפרסם ההודעה
עזרי עמרם isranthro@gmail.com 050-3040548
כתובת מלאה
אודיטוריום,פארק קרסו למדע, באר שבע
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה