< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // מפגש אקדמי: אונו על הבר - מפגש עם מנהל המחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח, עו״ד עודד פלר [קרית אונו] 17.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051609/

ביום שישי, 17.5.19, יתקיים מפגש של עו״ד עודד פלר, מנהל המחלקה המשפטית של האגודה לזכויות האזרח, עם סטודנטים שנה א של הפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, קמפוס מרכזי. האגודה לזכויות האזרח היא עמותה שמטרתה ״לפעול למען ההגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה, ובכל מקום שבו הפגיעה בזכויות נעשית על ידי רשויות ישראליות או מטעמן.״ נוסדה בשנת 1972 והיא ארגון זכויות האדם הגדול בישראל.

ד״ר שגית לוינר

מפרסם ההודעה
שגית לוינר, ד״ר מרצה בכירה במשפטים ובמנהל עסקים הקריה האקדמית אונו צה״ל 104 קריית אונו http://ssrn.com/author=414720 http://works.bepress.com/sagit_leviner/
כתובת מלאה
הקריה האקדמית אונו, קמפוס מרכזי
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה