< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס מחקרי בקעת הירדן ה-4 [מועצה אזורית בקעת הירדן] 19.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9051314/

כנס מחקרי בקעת הירדן ה-4
יום ראשון, י"ד באייר תשע"ט, 19/5/19
בהיכל התרבות-מתנ"ס, במתחם המועצה האזורית בקעת הירדן

9:00 התכנסות
9:30 ברכות: דויד אלחייני, ראש המועצה האזורית בקעת הירדן

9:35 מושב ראשון: מהעת העתיקה לעת החדשה (יו"ר: ד"ר ראובן גפני)
פרופ' דוד בן שלמה: תקופת ההתנחלות והמלוכה הישראלית בבקעת הירדן – חפירות חרבת מסטרה ועוג'א אל פוקא
ד"ר שי בר: שרידי מחנות צבאיים שהתגלו בבקעת הירדן בשנים האחרונות במסגרת סקר הר מנשה – האם עדות לקרב על העוג'ות במלחמת העולם הראשונה?
ד"ר שחרית דאודי: מקרא בקעה – אידיאולוגיה ותדמית במפות תיירות ואכלוס של בקעת הירדן, משנות השמונים לשנות האלפיים

11:00 הפסקה

11:20 מושב שני: אדם, מים וסביבה (יו"ר: ד"ר רם בוכניק)
ד"ר אמיר פרלברג: הירדן הדרומי – משמורה מנדטורית לניהול קונפליקטים בימינו: תובנות, לקחים ומסקנות בעקבות סקר טבע, נוף ומורשת האדם בבקעת הירדן הדרומי
עמוס סבאח: מתנחלים בלתי רצויים – מינים פולשים בבקעת הירדן
דב קוזניצוב: מים זה מים זה מים – האומנם ?! משק המים בבקעת הירדן ואתגריו

12:45 הפסקת צהריים

13:45 מושב שלישי: ביטחון ולחימה בעת החדשה (יו"ר: זיו כרמל)
פרופ' זאב דרורי: מלחמת ההתשה בחזית המזרחית
זיו כרמל: 50 שנה למרדף ואדי שובש – מבט חדש
ד"ר רבקה ירמיאש ופרופ' רות קרק: בין שתי אימפריות – מסראיית ג'יפתליק למשטרת הג'יפתליק 1890- 1948

15:15 הפסקה

17:45-15:30 'שניידרים', 'קיווים' ו'אוסים' בערבות יריחו: סיור באחדים מאתרי מלחמת העולם הראשונה בבקעת הירדן מדריך: ערן תירוש

דמי השתתפות בכנס ובסיור: 60 ₪ (לא כולל ארוחת צהריים)

במהלך הכנס יימכרו אסופות מאמרי הכנסים הקודמים (מחיר: 30 ₪ לגיליון)

הסעה מירושלים תצא בשעה 7:30 בבוקר, ובחזרה בסוף היום (מחיר: 25 ₪)

לפרטים נוספים והרשמה במתנ"ס: 02-9941410 mjv.org.il

קישור

מפרסם ההודעה
ד"ר ראובן גפני ראש המחלקה ללימודי א"י מכללת כנרת gafni.reuven@gmail.com
כתובת מלאה
מרכז קהילתי בקעת הירדן , אולם מרכזי, מתנ"ס בקעת הירדן, מתחם המעוצה האזורית
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה