< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות עידוד למחקרים בנושאים שונים כגון קיבוץ, חיים שיתופיים, הגות חברתית, חינוך, שלום ועוד [ישראל] דדליין=31.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050901/

מלגות עידוד לשנת תשע"ט

קרן המלגות של יד טבנקין תעניק בתשע"ט

מלגות לעבודות מחקר בנושאים הבאים:

× קיבוץ והתיישבות שיתופית בארץ

× תנועת העבודה היהודית בארץ ובתפוצות

× תנועות נוער ציוניות בארץ ובתפוצות

× קבוצות שיתוף, קומונות וקהילות ייעוד בארץ ובעולם

× עלייה וקליטה

× הגות חברתית

× חינוך (אספקטים חברתיים)

× תרבות

× ביטחון ושלום

המלגות בגובה 4,000 ₪ למלגה, מיועדות לעבודות מחקר של תלמידי תואר שני או שלישי ושל חוקרים עצמאיים וייקבעו ע"י ועדה אקדמית ניתן להגיש בקשות עד כ"ו באייר תשע"ט 31.5.19

טפסי הבקשה מצויים באתר יד טבנקין: www.yadtabenkin.org.il

לבירורים ניתן לפנות אל: עדי שבתאי – ועדת המלגות, יד טבנקין

טל' 03-5344458 שלוחות 0/202

דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

http://yadtabenkin.org.il

מפרסם ההודעה
אביגיל פז-ישעיהו abipaz@gmail.com
כתובת מלאה
יד טבנקין, היסמין, רמת גן, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה