< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // כנס: כנס המעברות השני - בריאות ורפואה במחנות ובמעברות העולים [ירושלים] 16.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9050805/

יד יצחק בן-צבי המשרד לשוויון חברתי

המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה

כנס המעברות השני : בריאות ורפואה במחנות ובמעברות העולים

יום חמישי, י"א באייר תשע"ט, 16.5.2019, 16.30-9.30

יד יצחק בן-צבי, אבן גבירול 14, ירושלים

9:30 ברכות

10:00 מושב ראשון- זהות ונפש במעברות

מושב מיוחד לכבוד ספרו של יוסי אלפי "מעברה" בהוצאת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

רב-שיח בהשתתפות יוסי אלפי, פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין ופרופ' יהודה דנון

11:00 הפסקת קפה

11:30 מושב שני- התהוות הממסד הרפואי הישראלי

יו"ר: פרופ' דליה עופר

פרופ' עודד היילברונר "סאלח, כאן זו לא ארץ ישראל": רפואה ובריאות במחנות עקורים ומהגרים- מבט גלובלי

ד"ר דורית וייס "אחיות בסער העלייה "

פרופ' ליאת קוזמא הקמת בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ועיצובה של הרפואה הישראלית בשנות החמישים

13:00 הפסקת צהרים

14:00 מושב שלישי- פרשת הגזזת: סוגיות רפואיות, חברתיות ופוליטיות

יו"ר: ד"ר דפנה הירש

ד"ר אבי פיקאר הגזזת, העלייה והמיתוס שהתפתח

ד"ר בני נוריאלי גזזת בהגירה: השפעתם של רופאי הג׳וינט OSE- על הטיפול בגזזת בישראל בשנות החמישים

15:00 הפסקה

15:15 מושב רביעי- בעין הסערה: פרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן

יו"ר: פרופ' ירון צור

נעמה קטיעי שיח פרופסיונאלי ומדעי סביב ניתוק ילדים מהוריהם

ד"ר נתן שיפריס "רפואה מונעת" בגרסה מורחבת: מרכזיותה של מערכת הרפואה בפרשת ילדי תימן

16:15 סיכום הכנס: הילה בהרד ופרופ' ירון צור

במהלך הכנס יוקרנו קטעים מסדרת הטלוויזיה "מעברות", ששודרה בכאן 11 ("עלמה הפקות")

יוצרים: הילה בהרד, שי להב, דינה צבי-ריקליס, אריק ברנשטיין

הכנס בתשלום 30 ₪, בהרשמה מראש , 02-5398855 act.ybz.org.il

https://www.ybz.org.il/?CategoryID=141&ArticleID=3037&Page=#.XM_bVeVvYdU

מפרסם ההודעה
שרי קרן אלמוג המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה machonei@ybz.org.il 02-5398855
כתובת מלאה
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה