< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: לימודי המזרח התיכון, תואר שני במסלול מחקרי [באר שבע] דדליין=23.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9050402/

המחלקה ללימודי המזרח התיכון מזמינה תלמידים\ות מצטיינים\ות, שיחלו לימודיהם לתואר השני בשנה”ל תש”פ במחלקה, במסלול המחקרי (כתיבת תזה), להציג את מועמדותם לקבלת מלגה יוקרתית.

המלגה, ע”ס 50,000 ₪, תחולק בתחילת שלושת הסמסטרים הראשונים כאשר התשלום הרביעי והאחרון יוענק עם הגשת התזה. בנוסף, המלגאים/יות ייהנו מליווי צמוד של ראש המחלקה, ראש הוועדה לתארים מתקדמים, והמנחה.

המועמדים/ות מתבקשים/ות לשלוח את המסמכים הבאים לכתובת הדוא”ל mideast@bgu.ac.il עד לתאריך 23 ביוני, 2019 בשעה 12:00 בצהריים:

– שני מכתבי המלצה.

– קורות חיים עדכניים.

– הצהרת כוונות ותיאור תחומי עניין מחקריים (עד שני עמודים).

– גיליון ציונים מאושר לתואר ראשון.

המועמדים/ות המתאימים/ות יוזמנו לראיון.

המלגה תוענק בהתאם לכללי המלגה ולכללים הנהוגים באוניברסיטת בן-גוריון.

לפרטים ניתן לפנות לראש הוועדה לתארים מתקדמים, פרופ’ חגי רם, בדוא”ל hram@bgu.ac.il

Message publisher
אבי רובין rubin.2005@gmail.com
Full address
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שד' בן-גוריון, באר שבע, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added