< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // הודעה שנייה // תוכנית מענקי ההתפתחות המקצועית של האיחוד האירופי, המשמעותית והחכמה ביותר בעולם - מארי קירי [כל העולם] דדליין=11.9.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9042929/

שלום רב

תוכנית מלגות ההתפתחות האישית (פוסטדדוקטורט) מארי סקלודבסקה-קירי של האיחוד האירופי הם מלגות ההתפתחות המקצועית הנדיבה, החכמה והגדולה ביותר בעולם.   יכולים להגיש לתוכנית גם פוסטדוקטורטנטים וגם חברי סגל כל עוד הם מוכחים את התועלת בהתפתחות מקצועית כתוצאה מהשהות במקום המארח.   המענק-מלגה  פתוח לישראלים החוזרים לישראל. הוא פתוח  לישראלים היוצאים לשהות באירופה וכן גם בעולם כולו. (כולל ארה"ב, כדי להסיר ספק).

כל התחומים האקדמיים, כולם לחלוטין, פתוחים לבקשות.  ההגשה מצריכה מקצועיות, למידה משמעותית ומוכנות להגיש שוב ושוב. יש מועד הגשה אחד בשנה.

כדי לעודד את ההגשה לתוכנית אורגנה לפני מספר שנים באוניברסיטה העברית  סדנה בנושא  לתלמידי ותלמידות מחקר.     צילום החלק הראשון של הסדנה, כפי שהועבר על ידי גב סמדר הירש, מצורף כאן.

פרטים על הסוגים השונים של המלגות בתוכנית נמצאים כאן  וכן פרטים על מועדי ההגשה (ספטמבר)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-2019

 

סיוע ועזרה בהכנה ביום עיון שארגנו בשנה שעברה יחד עם מרכז הקישור וגב' סמדר הירש:

א.      קישור לצילום החלק הראשון של יום העיון

ב.      קישור למצגת  ההרצאה של גב' סמדר הירש. )לעבור במקביל לצילום יום העיון)

ג.       אוסף הערכות של שופטי מארי-קירי לדוגמא )כאמצעי לבחינה עצמית ולשיפור ההצעה שלך)

ד.      קישור להרצאתו של ד"ר כריסטיאן באדן, איך להפיק את המקסימום מתקופת הבתר דוקטורט

ה.      קישור לתצלום החלק השני, טיפים לקריירה, מר מתן רהב, (פיתוח קריירה,  וגב' ג'יין טרנר)

אני בודק את הנחיצות ביצירת סדנאות ופעיליות תמיכה. אהיה בקשר

דוד

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה