הזדמנות // מרצה: מזרח אסיה [תל אביב] דדליין=23.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041713/

אוניברסיטת תל אביב

משרה פנויה לחבר סגל בכיר

בחוג ללימודי מזרח אסיה

החוג ללימודי מזרח אסיה פונה למועמדות ולמועמדים למשרת חבר סגל בכיר בתחום לימודי מזרח אסיה, עם התמחות בעיקר במחקר של סין/יפן העכשווית והמודרנית.

המשרה מיועדת למועמדות/ים שעונים לקריטריונים הבאים:

בקיאות בשיח התיאורטי העכשווי, הצטיינות במחקר ובהוראה, פרסומים שנדפסו או התקבלו לדפוס בבמות אקדמיות.

המשרה מחייבת הוראת קורסים בשפה העברית, יכולת לבצע מחקר עצמאי בלימודי מזרח אסיה, וללמד שיעורים בתחומים הנ"ל.

מועמדות ומועמדים שזה תחום עיסוקם/ן מוזמנים/ות להציע את מועמדותם.

המשרה תאוייש בחודש אוקטובר 2019.

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "דוקטור לפילוסופיה" או מי שיקבלו תואר זה לפני תחילת העסקתם. ההעסקה במשרה המוצעת תתחיל בשנת הלימודים תש"פ.

המשרה היא תקנית ועשויה להוביל למעמד של קביעות בתום תקופת הניסיון.

הליכי המינוי של המועמדות והמועמדים ייעשו על פי נוהלי המינויים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ועל פי שיקול דעתם.

הדרגה האקדמית תיקבע על פי כישורי המועמדות והמועמדים.

קורות חיים, רשימת פרסומים, מבחר עבודות ותיאור תכנית מחקר עתידית (בהיקף של עמוד) יש לשלוח אל

ד"ר אורי סלע, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה

בדוא"ל schoolofhist@tauex.tau.ac.il

כן נדרשות המלצות משלושה חוקרים בעלי מעמד אקדמי בכיר

שיישלחו ישירות מן הממליצים לכתובת הנ"ל.

המועד האחרון להגשת המועמדות: 23/05/2019

המשרה פתוחה לכל המועמדים שעומדים בתנאים המצוינים לעיל, וההודעה פונה לנשים ולגברים כאחד. המשרה תאויש על פי כישורי המועמדת או המועמד המתאימים ועל פי צורכי החוג. החוג, הפקולטה או האוניברסיטה אינם מחויבים לקבל הצעה כלשהי.

מפרסם ההודעה
שירלי גלזר shirleyg@tauex.tau.ac.il 03-6407836
כתובת מלאה
אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה