< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע תרבות // הרצאה: זיכרון בסלון: מפגש עם משה קפטן - ילדותו בפולין וחייו בתקופת השואה ועד היום [תל אביב] 30.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041711/

במפגש יספר משה על ילדותו בעיירה דומברוביצה שבפולין ועל חייו מתקופת השואה ועד היום. משה קפטן שרד את המלחמה ביערות, לאחר המלחמה עלה ארצה בגיל 17 כמעפיל.

את חייו הקדיש למדינה ולקהילה: 29 שנים שרת בחיל הקשר ופרש כסא"ל, לאחר מכן עבד במשרד הביטחון עד פרישתו ומאז מקדיש בהתנדבות את זמנו בהנחלת זיכרון השואה לסטודנטים, בני נוער וחיילים.

https://soclib.tau.ac.il/events/Zikaron_May_2019

מפרסם ההודעה
עפר ליפשיץ מדור ייעוץ והדרכה הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך אוניברסיטת תל אביב oferli@tauex.tau.ac.il 03-6409537
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה