< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // סדנה: מבוא וסקירת ספרות - כלים מעשיים לכתיבה יעילה (קרן גליקליך) [תל אביב 16.4.19] דדליין להרשמה=14.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9041315/

סדנה לתלמידי תואר שני ומעלה במדעי הרוח והחברה שנמצאים בעיצומה של כתיבת סמינר, הצעת מחקר או סקירת ספרות; או שכבר כתבו סקירה כזאת ובעקבות הסדנה ישפרו אותה.

  • בסדנה נבהיר מה מקשה על כתיבה של סקירת ספרות ולמה כותבים מסתבכים; 
  • נלמד בעזרת דוגמאות דרכים לארגון הטקסט;
  • ונתרגל את העקרונות הללו בעבודה עצמית. רצוי להביא מחשב נישא.

עדיין לא עובדים על סקירה אבל רוצים להשתתף? אנא צרו קשר כדי לוודא שהסדנה אכן מתאימה: keren@behira.co.il

הסדנה תתקיים בשעות 17:00-14:00, המחיר 120 ש"ח כולל מע"מ.

לסדנה זו אפשרות גם למפגשי המשך.

https://www.behira.co.il/2018/12/26/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%94/

מפרסם ההודעה
קרן גליקליך כתיבה בהירה keren@behira.co.il
כתובת מלאה
הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר-מוס, אוניברסיטת תל אביב
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה