קול קורא // למאמרים (ספר): ילדוּת יהודית וערבית בישראל (אנגלית) דדליין לתקצירים=15.5.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040903/

עורכים: עינת ברעם אשל, וורוד ג'יוסי, אימאן יונס, אילנה פאול-בנימין

על הספר ההנחה לפיה "ילדוּת" היא תופעה תלוית-תרבות השתרשה זה מכבר במחקר התחום ובשיח החינוכי המושפע ממנו. האסופה המתגבשת בזאת מבקשת לבחון מוסכמה זו הלכה למעשה, ולהאיר את מערכת הקשרים וההשפעות המסועפת המתקיימת בין תופעות אידיאולוגיות, לאומיות וחברתיות, כלכליות ותרבותיות לבין מאפייני הילדוּת בחברה היהודית והערבית במדינת ישראל. הכוונה לשני סוגים של מאפיינים: (1) חוויותיו של הסובייקט הילדי בקרב משפחתו וקהילתו ובמערכת החינוך הפורמלית והבלתי-פורמלית, תרבות הפנאי שלו ומכלול מגעיו החברתיים והמתוקשבים עם קבוצת השווים. (2) דימויֵי הילדוּת ותפיסותיה בקרב ארגונים מוסדיים ובלתי-מוסדיים בשתי האוכלוסיות, בספרות ובקולנוע, באמנות ובתקשורת.
מטרת האסופה היא לעורר חשיבה מעמיקה על אודות מעמדם של ילדים וילדות בשתי התרבויות, על זכויותיהם ועל המשאבים הציבוריים המוקדשים לטיפוחם מתוך תפיסתם כנכס לאומי וכמעצבי עתידה של המדינה, או, לחילופין, כבעלי זכויות ומעמד אוניברסליים. ככלל, יועדפו מאמרים שעניינם המגעים (או היעדרם) בין ילדי שתי האוכלוסיות, השוואה ביניהם או בין תפיסותיהם ההדדיות, וייצוגיהם בספרות, באמנות ובמדיה, בעבר ו/או בהווה.
הספר יראה אור בשפה האנגלית בהוצאת ספרים מובילה.
הנחיות – למחברים/ות חוקרים/ות המבקשים/ות להציע מאמר לספר מתבקשים להגיש עד ליום
15.5.2019 תקציר בן 500 מילים לכל היותר. את התקציר ניתן לשלוח באנגלית, בערבית או בעברית לכתובת המייל הבאה: yemima@beitberl.ac.il . אין להגיש מאמרים שפורסמו או הוצעו לפרסום בבימות אחרות. תשובה חיובית או שלילית תתקבל עד לתאריך 15.6.2019 ואז יימסרו הנחיות לעיצוב המאמר. המאמר השלם, באורך 6000 מילים לכל היותר, יוגש בשפה האנגלית. המאמרים יעברו שיפוט אקדמי, כמקובל בספר מדעי.
מועד אחרון להצעת מאמרים לספר 15.5.2019
מועד מסירת תשובות 15.6.2019
תאריך היעד להגשת המאמרים 15.12.2019

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/plugins/google-analytics-dashboard-for-wp/includes/frontend/frontend.php:43) in /home/fnipqtjg/domains/hum-il.com/public_html/wp-content/themes/nucleus-child/functions.php on line 423