< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מחפש עורך לשלושה ספרי שירה שתרגמתי מפרסית לעברית

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9040902/

חברים ברשת מדעי הרוח והחברה שלום, 4 אפריל 2019
מאת: רחמן חיים – הטכניון
הנדון: מחפש עורך לשלושה ספרי שירה שתרגמתי לעברית

אני חבר סגל בפקולטה למדע והנדסה של חומרים בטכניון. בארבעת השנים האחרונים השקעתי את רוב ערביי לתרגום שלושת ספרי השירה הפרסית: 1. העַ'זַלִים של המשורר הָאפֶז. 2+3 בּוּסְתָאן וגוֹלֶסְתָאן של המשורר סַעְדִּי. איני עוסק בשירה כמקצוע ולכן אשמח אודה ואוקיר כל אחד/אחת מכם/ן שיוכל להפנות אותי אל עורך שירה פרסית כדי שהספרים המגיעים לקורא יהיו לאחר ביקורת מקצועית של מומחה. ספרים אלה ראויים לכך.
תודה על התייחסותכם,
בברכה,
רחמן חיים
rchaim@technion.ac.il

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה