< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת קיום ללימודי תואר שלישי בנושא מנהיגותו של דוד בן גוריון [שדה בוקר] דדליין=30.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9032901/

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות והמכון למורשת בן גוריון

המכון למורשת בן גוריון וקבוצת המחקר 'המחשבה הפוליטית של דוד בן-גוריון' יעניקו מלגת קיום ללימודי תואר שלישי במרכז ללימודי ישראל, במכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות בקמפוס שדה בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המלגה הינה בגובה 66,528 ₪ בשנה, במשך 4 שנים.

המלגה מיועדת לתלמידים/ות מצטיינים/ות במדעי הרוח והחברה, בוגרי/ות תואר שני במסלול מחקרי שציון הגמר שלהם/ן הוא 90 ומעלה (ייבחן מסלול ישיר למסיימים את לימודי התואר הראשון בהצטיינות יתרה).

המחקר יעסוק בבחינת מנהיגותו של דוד בן-גוריון באמצעות כלי ניתוח מתחום לימודי המנהיגות. תחומי הדעת הרלוונטיים: היסטוריה פוליטית, סוציולוגיה פוליטית ומדעי המדינה. טווח הזמן: משנות ה-20 עד שנות ה-60 של המאה העשרים. סוגיות לדוגמה: יחסי גומלין בין מחשבה למעשה; יחסי מנהיג-ציבור; בינוי של סמכות; עיצוב מערכות פוליטיות ומנהליות; דרכים של גיוס פוליטי.

על המועמדים/ות להגיש את המסמכים הבאים:

  • מכתב על כוונות מחקר הכולל תיאור תחומי עניין ושאלות מחקר אפשריות
  • קורות חיים ורשימת פרסומים
  • רשומות הלימודים של לימודי התארים הקודמים
  • שנ מכתבי המלצה, אחד מהם מהמנחה (לבעלי תואר שני).**

מועד אחרון להגשת מועמדות הוא 30.4.2019 (דוא"ל: einavmel@bgu.ac.il)

** את מכתבי ההמלצה יש להעביר ישירות מהממליצים לכתובת הדוא"ל einavmel@bgu.ac.il

מפרסם ההודעה
אורן קלמן orenkalm@gmail.com
כתובת מלאה
מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה