< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // עידית - תכנית דוקטורנטים מצטיינים במדעי החברה [חיפה] דדליין=30.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9032027/

מגייסים מחזור שלישי של דוקטורנטים מעולים, בעלי תואר שני עם תיזה, המתחילים את לימודיהם בשנת הלימודים תש"פ. מועמדים מתאימים יהיו בעלי סקרנות ונכונות להתפתח בתחומים מתודולוגיים ותיאורטיים מגוונים, השואפים לבצע מחקר פורץ דרך באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי המדינה (מנה"צ, יחב"ל, ממשל), כלכלה, פסיכולוגיה, מדעי הקוגניציה, תקשורת, מערכות מידע, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, סטטיסטיקה, קרימינולוגיה, גאוגרפיה ולימודי סביבה, מדעי הנתונים.

למתקבלים מובטחת מלגת קיום מעולה, הכשרה בהוראה אוניברסיטאית, הכשרה מתודולוגית מגוונת, סדנאות בהתאם להזמנת חברי עידית, סדנה בין תחומית, הזדמנות להשתתף בפרויקטים חוץ אקדמיים מאתגרים, תמיכה בהשתתפות בכנסים, הכוונה וסיוע בפיתוח קריירה אקדמית.

מועמדים מתאימים מתבקשים להגיש את המסמכים הבאים ליחידה האקדמית הרלוונטית תוך ציון התעניינותם בתכנית עידית: קורות חיים, גיליון ציונים מעודכן (תואר ראשון ושני), שתי המלצות אקדמיות (אחת ממנחה/ת התיזה), הצהרת כוונות מחקרית (עד עמוד).

עדיפות תינתן למועמדים אשר עבודתם תשלב ידע ו/או שיטות מחקר משני תחומים שונים במדעי החברה.

מועד אחרון לפניות – 30.06.2019

מועמדים מתאימים יזומנו לראיון במהלך המחצית הראשונה של חודש אוגוסט.

תשובות תינתנה עד סוף אוגוסט.

מפרסם ההודעה
שירה בקר (קופפר) מנהלת תכנית עידית, הפקולטה למדעי החברה, אונ' חיפה idit@hevra.haifa.ac.il
כתובת מלאה
אוניברסיטת חיפה, חיפה
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה