הזדמנות // משרה: חוקר/ת - מדעי הלמידה, דיאלוגיות, אחר [ירושלים וברחבי הארץ] דדליין=31.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031614/

אנו מחפשים חוקר/ת במעמד דוקטורנט(ית)/פוסט דוקטורנט(ית) להובלת העיצוב-חקירה, המשגה והנחלה של שיח במסגרת מרכז מצוינות ללמידה משמעותית, דיאלוגוס. המועמד/ת המתאימ/ה תהיה מעורבת במחקר על הנחלת פרקטיקות ונורמות דיאלוגיות בבתי ספר, בהתאמת הפדגוגיה הדיאלוגית לדיסציפלינות השונות ו/או ביכולתה לשמש עוגן פדגוגי בית ספרי חדש, מטא-דיסציפלינרי.

דיאלוגוס הוא מרכז מצוינות ללמידה משמעותית, הממומן על ידי הקרן הלאומית מדע. המרכז נוסד בשנת תשע"ח. הוא חותר להפעיל פרקטיקות דיאלוגיות ולהפנים ערכים דיאלוגיים בתחומי דעת שונים בבתי ספר: מתמטיקה, מדעים, אזרחות ומדעי הרוח. בשנתיים הראשונות לפעילותו, המרכז עסק בגיבוש פדגוגיה, ובבניית כלי מחקר, ובמקביל פעל בבתי ספר אחדים בהיקף מצומצם. משנת הלימודים הקרובה (תש"פ), המרכז ירחיב את פעילותו לבתי ספר נוספים. המאמץ במדעי הרוח הנו כפול, שכן, מעבר להשבחת השיח הכיתתי במדעי הרוח עצמם, מרכז דיאלוגוס מטפח שיח בין השיחים הדיציפלינאריים. שיח זה – קשר זה, הנו מיוחד וחדש ונוגע ללב הדיאלוגיות ולמדעי הרוח.

דרישות התפקיד

השתתפות בפגישות מחקר עם ראשי המרכז על פדגוגיות שוחרות שינוי ועל מחקר הנלווה להפעלתן

ניהול הידע ומערך ההדרכה של המרכז

הנחיית פורום ההדרכה של המרכז, הדרכת צוותי הוראה והנחיית השתלמות מקצועית

פיתוח קורסים, השתלמויות פנים אל פנים והדרכה מתווכת מחשב

יתרונות: ניסיון בהוראה ובהדרכת מורים/הוראה בפועל, יכולת להשתלב בתכנית מחקרית בתחומים האמורים

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים (בעלי תואר שני ומעלה) משדות מדעי הלמידה, הכשרת מורים, סוציולוגיה של הידע, פילוסופיה, אפיסטמולוגיה חברתית, חקר שיח ותחומים רלוונטיים אחרים, העונים לדרישות התפקיד להגיש את מועמדותם.

פרטי המשרה

משך הפרויקט: שלוש שנים (ללא מחויבות לכל התקופה)

היקף: משרה מלאה (לדוקטורט: מחקר במימון מלא)

התפקיד כרוך בנסיעות

תחילת העסקה: אפריל-יולי 2019

מקום: ירושלים, רחובות, גן יבנה ובתי ספר ברחבי בארץ

נא לשלוח מכתב פניה המפרט את ההתאמה לתפקיד, קורות חיים ודוגמאות כתיבה (יחידות הוראה ו/או כתיבה אקדמית) לידי הדס צייטלין hadas.zeitlin@mail.huji.ac.il עד לתאריך 31.3.19

מפרסם ההודעה
בן ציון סלקמון בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב beingzion@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה