< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // ניהול מרכז מצוינות/הובלה וחקר תהליכי התרחבות ושינוי חינוכי [ירושלים וברחבי הארץ] דדליין=31.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031613/

קול קורא למשרת ניהול בשינוי חינוכי בקבוצתו של פרופ' ברוך שוורץ

אנו מחפשים מנהל למרכז המצוינות ללמידה משמעותית, דיאלוגוס. דיאלוגוס הוא מרכז מצוינות ללמידה משמעותית, הממומן על ידי הקרן הלאומית מדע. המרכז נוסד בשנת תשע"ח. הוא חותר להפעיל פרקטיקות דיאלוגיות ולהפנים ערכים דיאלוגיים בתרבות הבית ספרית ובתחומי הדעת השונים: מתמטיקה, מדעים, אזרחות ומדעי הרוח. בשנתיים הראשונות לפעילותו, המרכז עסק בגיבוש פדגוגיה, ובבניית כלי מחקר, ובמקביל פעל בבתי ספר אחדים בהיקף מצומצם. משנת הלימודים הקרובה (תש"פ), המרכז ירחיב את פעילותו לבתי ספר נוספים. הרחבה זו תדרוש מעקב צמוד מבחינה ארגונית ולימודית שיכלול זיהוי של אתגרים שונים בסוגיית ההתרחבות, בין היתר בהכשרת מדריכים, בהכשרת מורים, בהוראה בכיתות ובניהול הידע. המועמד/ת המתאימ/ה תעמוד במרכז השינוי המערכתי שהמרכז חותר להשיג וינהל את משימת ההתרחבות, על היבטיה.

דרישות התפקיד

השתתפות בפגישות מחקר עם ראשי המרכז, ניהול מטה מרכז המצוינות,

בניית תכנית אסטרטגית להתרחבות והובלתה, גיוס בתי ספר, מעקב אחרי פעילות בתי ספר המפעילים את התכנית של "דיאלוגוס"

יתרון: ניסיון בתחום המנהל החינוכי, שינוי חינוכי ו/או בהפעלת תכניות בקנה מידה בינוני, היכרות עם שדה הפדגוגיה הדיאלוגית. עדיפות לבעלי תואר שלישי. יכולת לגבש תכנית מחקר שתעסוק בסוגיות הנובעות מהפעלה מערכתית ורחבת היקף של חינוך דיאלוגי.

פרטי המשרה

משך הפרויקט: שלוש שנים (ללא מחויבות לכל התקופה)

התפקיד כרוך בנסיעות

תחילת העסקה: אפריל-יולי 2019

מקום: ירושלים, רחובות ובתי ספר ברחבי בארץ

נא לשלוח מכתב פניה המפרט את ההתאמה לתפקיד, קורות חיים ודוגמאות כתיבה (יחידות הוראה ו/או כתיבה אקדמית) לידי הדס צייטלין hadas.zeitlin@mail.huji.ac.il עד לתאריך 31.3.19

מפרסם ההודעה
בן ציון סלקמון בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב beingzion@gmail.com
כתובת מלאה
האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה