< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

קול קורא // לכנס: הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט: מבט היסטוריוגרפי על היסטוריה ומשפט בישראל دعوة لتقدیم مقترحات للمؤتمر السنوي: وجھة نظر تاریخیة حول التاریخ والقانون في إسرائیل [ירושלים 10/19] דדליין=30.6.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9031512/

הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי: מבט היסטוריוגרפי על היסטוריה ומשפט בישראל

الجمعیة الإسرائیلیة للتاریخ والقانون

دعوة لتقدیم مقترحات للمؤتمر السنوي: وجھة نظر تاریخیة حول التاریخ والقانون في إسرائیل

הכנס השנתי החמישה עשר של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט ייערך ביום 24.10.2019 ביד בן-צבי, ירושלים. ועדת ההיגוי של הכנס מתכבדת להזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות למושבים ולהרצאות שיוצגו בכנס השנתי של הארגון. המועד האחרון להגשת מושבים לכנס הוא 30.6.2019 . תשובות יימסרו למגישים עד LegalHistory2019@gmail.com: ליום 1.8.2019 . ההצעות יוגשו לתיבת הדואר

הצעת מושבים והרצאות לכנס השנתי: אנו מזמינות חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מכל תחומי הדעת, להגיש הצעות להרצאות ולמושבים בנושאים שונים הקשורים למשפט והיסטוריה ובמיוחד כאלה הקשורים לתמה המרכזית של הכנס: מבט היסטוריוגרפי על היסטוריה ומשפט בישראל.

בשנים האחרונות פרשו לגמלאות כמה מהחוקרים המייסדים של חקר ההיסטוריה של המשפט בישראל. חוקרים אחרים עומדים לפני פרישה קרובה. בין החוקרים הללו נמנים איריס אגמון, פנינה להב, מני מאוטנר ויורם שחר. פאנל מליאת הכנס יוקדש השנה לדיון במפעל חייהם המחקרי של ארבעת החוקרים הללו. בהשראת פאנל זה החלטנו להקדיש את נושא הכנס השנה לחשיבה ובחינה ביקורתית של המגמות הקיימות והחסרות בכתיבת ההיסטוריה המשפטית בישראל כיום.

אנו מזמינות הצעות מטעם חוקרות וחוקרים המבקשים למקם את המחקר העכשווי שלהם בתוך הדיון ההיסטוריוגרפי הישראלי ולהצביע באמצעות עבודתם ולאורה על נקודות העיוורון של המחקר הקיים ועל כיוונים אפשריים שטרם נוסו (או לא זכו להתייחסות מספקת) למחקר עתידי. מהם פערי הידע המרכזיים של המחקר ההיסטורי העכשווי? אלו קולות, זוויות הסתכלות או מתודות חקירה טרם נוסו או זכו להתייחסות במחקר? אלו דורות מחקריים או מודלים מרכזיים מאפיינים את הכתיבה ההיסטורית על המשפט בישראל, כיצד ניתן לתקף אותם ומהם מקורות ההשפעה המשמעותיים שלהם? כיצד משתלב או מושפע המחקר על ההיסטוריה של המשפט הישראלי במגמות הקשורות למשפט עצמו? מהם יחסי הגומלין בין ההיסטוריה של המשפט ומגמות היסטוריוגרפיות רחבות יותר? האם ניתן לזהות מגמות בסוגות של כתיבה היסטורית על המשפט הישראלי – היסטוריה חברתית, היסטוריה של רעיונות, היסטוריה של מוסדות? מהן השאלות הדומיננטיות שמאפיינות את הדיון ביחס לשדות משפטיים מסוימים וכיצד השאלות הללו משתנות, ומדוע? אלו שאלות נפקדות מהדיון ומהן המחלוקות שהפכו לליבת העיסוק ההיסטוריוגרפי בישראל?

הועדה תיתן משקל לגיוון בזהות המשתתפים במסגרת שיקוליה. אנחנו במיוחד מעודדות את השתתפותם של חוקרות וחוקרים פלסטינים בכנס. כמו בשנים קודמות, הועדה תיתן עדיפות להרצאות העוסקות בנושא הכנס, אך עם זאת, בהתאם למסורת הארגון, אנו מזמינים חוקרות וחוקרים, תלמידות ותלמידי מחקר מתחומי דעת שונים, בכללם משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה, להציע הרצאות העוסקות במשפט והיסטוריה ושאינן בהכרח קשורות לנושא המרכזי של הכנס.

בנוסף, ועדת ההיגוי תיתן עדיפות להצעות של מושבים מובנים, הכוללים שלוש-ארבע הרצאות. הצעה למושב תכלול את שמות כל אחד מהמשתתפים (כולל יו”ר), תמה מרכזית למושב באורך של עד 250 מילים ותקצירי מאמרים באורך של עד 500 מילים כל אחד. ניתן לשלב במושב המוצע גם מגיבות ומגיבים. יש לצרף ביוגרפיות אקדמיות קצרות (לא יותר מפסקה) של המשתתפים. ועדת ההיגוי עשויה לצרף להצעות שמספר המשתתפים בהן נמוך משתתפים נוספים.

ועדת ההיגוי תשקול גם הצעות להרצאות בודדות שאינן מוגשות כחלק ממושב. המבקשים להציע הרצאה בודדת מתבקשים לשלוח תקציר באורך של עד 500 מלים, וביוגרפיה אקדמית קצרה (לא יותר מפסקה). מגישי ההצעות למושבים ולהרצאות מתבקשים לציין גם את כותרת המושבים/ההרצאות ושם המציגיםבאנגלית.

הגשת הצעות להשתתפות במושב “חדש על המדף” – מושב מיוחד בנושא ספרים חדשים: הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט נועד לשמש במה חגיגית לדיון והצגה של פירות המחקר בתחום זה. לאור מרכזיותם של ספרים במסגרת הדיסציפלינה, תבחן ועדת ההיגוי את האפשרות לקיים במסגרת הכנס מושב מיוחד שיוקדש להצגה ולדיון של המונוגרפיות שיצאו לאור בשנה האחרונה. המושב יכלול תגובה ודיון קצרים סביב כל אחד מהספרים שיוצגו במסגרתו. אנו מזמינות אפוא חוקרות וחוקרים אשר ספר פרי עטם יצא לאור מאז מאי 2018 , ואשר מעוניינים שספריהם יוצגו ויידונו במסגרת מושב זה, ליצור קשר עם הוועדה. במסגרת הפנייה, אנא הציגו בקצרה את נושא הספר ותרומתו, ושם של חוקר/ת בתחום שעשוי/ה לשמש כמגיב/ה על הספר במסגרת המושב. הפנייה למגיבים תיערך על ידי הוועדה לאחר קבלת ההצעה.

הגשת מועמדויות לפרס המאמר המצטיין: במסגרת הכנס השנתי, יוכרז על המאמר הזוכה בפרס המאמר המצטיין בהיסטוריה של המשפט. המאמר יוצג על ידי מחברו/יו במושב מליאה. קול קורא להגשת מועמדויות לפרס פורסם בנפרד.

ועדת ההיגוי של הכנס:

  • ד”ר דורין לוסטיג, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב (יו”ר)
  • ד”ר ראויה אבורביעה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב
  • ד”ר יעל ברדה, החוג לסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
  • ד”ר איילת הופמן-ליבזון, בית הספר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה
  • ד”ר אביטל (טלי) מרגלית, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר
  • פרופ’ ליאת קוזמא, החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האוניברסיטה העברית ירושלים

الجمعية الإسرائيلية للتاريخ والقانون

دعوة لتقديم مقترحات للمؤتمر السنوي: وجهة نظر تاريخية حول التاريخ والقانون في إسرائيل

سيعقد المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية الإسرائيلية للتاريخ والقانون في 24 تشرين الأول 2019 في ياد بن تسفي، في القدس. يسر اللجنة التوجيهية للمؤتمر دعوة الباحثين لتقديم مقترحاتهم للجلسات والمحاضرات التي ستعرض في المؤتمر السنوي للجمعية. نحيطكم علمًا بأن الموعد النهائي لتقديم الاوراق للمؤتمر هو 30 حزيران 2019. يجب تقديم الإجابات 1 اب 2019. تُرسَل الإجابات للمتقدمين حتى يوم 1 آب 2019. تُرسَل المقترحات عبر البريد الإلكتروني

LegalHistory2019@gmail.com

اقتراح أوراق عمل ومحاضرات للمؤتمر السنوي:

ندعو كل من يهمه الأمر إلى تقديم أوراق عمل ومحاضرات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالقانون والتاريخ، لا سيما تلك المتعلقة بالموضوع المركزي للمؤتمر: وجهة نظر تاريخية حول التاريخ والقانون في إسرائيل.

في السنوات الأخيرة، تقاعد بعض الباحثين المؤسسين لتاريخ القانون في إسرائيل. هنالك باحثون آخرون على وشك التقاعد. ومن بين هؤلاء الباحثين إيريس آجمون، وبنينا لاهاف، وماني ماوتنر، ويورام شاحار. ستُخصص لجنة المؤتمر لهذا المشروع البحثي لهؤلاء الباحثين الأربعة. وبإيحاء من هذه الندوة، قررنا تخصيص موضوع مؤتمر هذا العام للتفكير النقدي حول الاتجاهات القائمة والغائبة في التاريخ القانوني في إسرائيل اليوم.

ندعو الباحثين والباحثات الذين يرغبون في وضع أبحاثهم الحالية ضمن النقاش التاريخي الإسرائيلي والإشارة، من خلال أبحاثهم إلى النقاط الغائبة للبحث الحالي والاتجاهات المحتملة التي لم يتم بعد (أو لم يتم تناولها بشكل كافٍ) للبحث المستقبلي. ما هي الثغرات الرئيسية في معرفة البحث التاريخي المعاصر؟ ما هي الأصوات أو الزوايا أو طرق التحقيق التي لم تتم تجربتها أو دراستها في الدراسة؟ ما هي الأجيال البحثية أو النماذج الرئيسية التي تميز الكتابة التاريخية عن القانون الإسرائيلي، وكيف يمكن التحقق منها وما هي مصادر نفوذها الهامة؟ كيف تتلاءم البحوث حول تاريخ القانون الإسرائيلي أو تتأثر بالاتجاهات المتعلقة بالقانون نفسه؟ ما هي التفاعلات بين تاريخ القانون والاتجاهات التاريخية الأوسع؟ هل يمكننا تحديد الاتجاهات في أنواع الكتابة التاريخية حول القانون الإسرائيلي -التاريخ الاجتماعي، تاريخ الأفكار، تاريخ المؤسسات؟ ما هي الأسئلة السائدة التي تميز مناقشة بعض المجالات القانونية وكيف تتغير هذه الأسئلة، ولماذا؟ ما هي الأسئلة الغائبة عن النقاش وما هي الخلافات التي أصبحت محور الانشغال التاريخي في إسرائيل؟

ستعطي اللجنة وزنًا للتنوع في هوية المشاركين ضمن اعتباراتها. نحن نشجع بشكل خاص مشاركة الباحثات والباحثين الفلسطينيين في المؤتمر.

كما هو الحال في السنوات الفائتة، ستقوم اللجنة بإعطاء الأولوية لمحاضرات تتناول موضوع المؤتمر، ومع ذلك، ووفقًا للتقليد في الجمعية، ندعو الباحثات والباحثين وطلاب وطالبات الدراسات العليا من مختلف التخصصات، بما في ذلك القانون، والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والمحاضرات إلى تقديم محاضرات تتناول القانون والتاريخ ولا ترتبط بالضرورة بالموضوع الرئيسي للمؤتمر.

بالإضافة إلى ذلك، ستعطي اللجنة التوجيهية الأفضلية للجلسات المنظمة، والتي تشمل ثلاث أو أربع محاضرات. سيشمل اقتراح الجلسة أسماء كل مشارك (بما في ذلك الرئيس)، والموضوع الرئيسي للجلسة حتى 250 كلمة للمحاضرة، وكذلك ملخصات للمقالات حتى 500 كلمة. قد تنظر اللجنة التوجيهية في اقتراحات لبعض المحاضرات التي لا يتم تقديمها كجزء من الجلسة، ويمكن للمشاركين تقديم محاضرة قصيرة تصل إلى 500 كلمة وسيرة أكاديمية قصيرة. يجب على مقدمي مقترحات الجلسات والمحاضرات أيضًا عنونة الجلسات والمحاضرات وأسماء المقدمين في اللغة الإنجليزية.

تقديم مقترحات للمشاركة في دورة “ما هو جديد -جلسة خاصة حول الكتب الجديدة:

يهدف المؤتمر السنوي للجمعية الإسرائيلية للتاريخ والقانون إلى العمل كمنتدى احتفالي لمناقشة وعرض ثمار البحث في هذا المجال. ونظرًا لمركزية الكتب في إطار الانضباط، ستقوم اللجنة التوجيهية بدراسة إمكانية عقد دورة استثنائية في إطار المؤتمر سيتم تخصيصها لعرض ومناقشة الدراسات المنشورة في العام الماضي. ستشمل الجلسة مناقشة قصيرة حول كل من الكتب التي سيتم تقديمها. ولذلك ندعو الباحثات والباحثين الذين تم نشروا كتبهم منذ أيار 2018، والذين يرغبون في عرض كتبهم ومناقشتها خلال هذه الجلسة، إلى التواصل والاتصال باللجنة. في سياق التوجه، يرجى تقديم موضوع الكتاب ومساهمته باختصار، واسم الباحث\ة في هذا المجال الذي قد ت\يكون بمثابة معلق\ة على الكتاب أثناء الجلسة. سيتم الاتصال بالمستجيبين من قبل اللجنة بعد استلام الاقتراح.

تقديم ترشيحات جائزة المقالة المتميزة:

في إطار المؤتمر السنوي، سيتم الإعلان عن المقالة الفائزة كأفضل مقالة في تاريخ القانون. يقدم المؤلف المقالة في الهيئة العامة. سيتم نشر دعوة لتقديم ترشيحات للجائزة بشكل منفصل.

اللجنة التوجيهية للمؤتمر:

د. دورين لوستينج، كلية الحقوق، جامعة تل أبيب، (رئيسة)

د. راوية أبو ربيعة، كلية الحقوق، جامعة تل أبيب

د. ياعيل باردا، قسم علم الاجتماع، الجامعة العبرية في القدس

د. أييلت هوفمان ليبزون، كلية الحقوق، مركز ما بين المجالات، هرتسليا

د. أفيطال (طالي) مارجليت، كلية الحقوق، الكلية الأكاديمية سابير

ب. ليات كوزما، قسم الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، الجامعة العبرية في القدس

لشرق أوسطیة، الجامعة العبریة في القدس

Message publisher
ליאת קוזמא liat.kozma@mail.huji.ac.il
Full address
יד בן צבי, אבן גבירול 14, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added