קול קורא // הארכה // למאמרים (אסופה): יבוא כאמצעי להגברת התחרות בענפים שונים במשק, תועלות ועלויות (עברית). דדליין חדש לתקצירים=2.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9031214/

דדליין חדש 2.6.19

חוקרים וחוקרות יקרים, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה מתכבד בזאת להפיץ קול קורא חדש למימון מחקרים בנושא יבוא ומזמין חוקרות וחוקרים להגיש הצעות מחקר בנושא:

יבוא כאמצעי להגברת התחרות בענפים שונים במשק, תועלות ועלויות.

הצעת המחקר (עד 5 עמודים) תכלול:

  • כותרת המחקר
  • תיאור כללי של הבעיה/הנושא
  • רקע מדעי/ספרותי, קשר לספרות מקצועית קיימת ותרומה למחקרים קיימים
  • מטרות המחקר – מטרה ראשית ומטרות משנה
  • השערות העבודה (עבור מחקרים איכותניים מובהקים ניתן לדלג על סעיף זה)
  • סוג המחקר ושיטות איסוף הנתונים
  • שיטות עיבוד הנתונים

את הצעות המחקר יש להגיש עד לתאריך 07/04/2019.

hethcenter@colman.ac.il

 

 

מפרסם ההודעה
דורין הרפז - ברגר מנהלת אדמיניסטרטיבית, מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה דוא"ל: dorinha@colman.ac.il טלפון: 03-9634104 עמוד ה-Facebook: https://www.facebook.com/hethcenter/ אתר האינטרנט: https://www.colman.ac.il/heth_center
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה