< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגת מנדל לתלמידי מוסמך מחקרי במדעי הרוח [ירושלים] דדליין=31.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030906/

הפקולטה למדעי הרוח 
ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח
באוניברסיטה העברית בירושלים

מכריזים על מלגות מחיה ופטור משכר לימוד לתלמידים מצטיינים לתואר מוסמך מחקרי לשנים תש"פ-תשפ"א (אוקטובר 2019 – ספטמבר 2021)

מועד סופי להגשת מועמדות: יום א, 31 במרץ, 2019

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות ללירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

קישור

מפרסם ההודעה
התכנית לדוקטורנטים מצטיינים האוניברסיטה העברית בירושלים msacc@savion.huji.ac.il
כתובת מלאה
בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח, קמפוס הר הצופים, האוניברסיטה העברית בירושלים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה