< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגת אולפן ללימוד עברית [ישראל] דדליין=15.4.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030810/

מלגות לאולפן קיץ בעברית:

מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרים צעירים עד ל5 שנים אחרי סיום הדוקטורט, בתחום מדעי היהדות. המלגה מיועדת לסטודנטים בעלי אזרחות אירופאית המעוניינים ללמוד עברית בישראל במהלך קיץ 2019. המלגות, תרומת קרן רוטשילד- אירופה. המלגות מיועדות לאולפנים המתקיימים באוניברסיטאות הבאות: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב ואוניברסיטת חיפה. למידע נוסף והגשת מועמדות, היכנסו לקישור: 

http://www.jewish-studies.org/ulpan_en.ehtml

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה