< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי הכותבים עבודת מחקר בנושאים הקשורים לחקר האישה ביהדות [רמת גן] דדליין=30.10.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9030703/

המרכז לחקר האישה ביהדות באוניברסיטת בר אילן, מעניק מלגות לסטודנטים מצטיינים לתארים מתקדמים.

לסטודנטים הנבחרים תוענק מלגת שכר לימוד שנתית על-סך 14,000 ₪.

תתכן אפשרות לקבלת מלגה גם לשנה נוספת.

המלגה מיועדת לנרשמים לשנת הלימודים תש”פ לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי היהדות

(לאתר הפקולטה: http://jewish-faculty.biu.ac.il/)

המלגה תינתן בכפוף לראיון והמלצת המנחה.

להגשת מועמדות יש לשלוח את הפרטים הבאים לדוא”ל: fanya.g.center@gmail.com

  • קורות חיים
  • גיליון ציונים
  • נושא מחקר והמלצת מנחה

לפרטים נוספים:

איציק פס: 0544-936484

מרכז המרכז לחקר האישה ביהדות

Message publisher
איציק פס ‫fanya.g.center@gmail.com
Full address
אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added