< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

אירוע // מפגש: רשת נשים באקדמיה - הצגה עצמית בכנסים בינלאומיים, במסדרונות האקדמיה ובכלל (טלי כץ) [קריית אונו] 13.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030701/

רשת הנשים באקדמיה היא מקום להיתרם מהניסיון ומהידע של קבוצה מגוונת של נשים שנמצאות בשלבים שונים בקריירה האקדמית.

הפעם, יועצת התדמית טלי כץ תרצה על התנהלות שמשדרת את פנימיותך באותנטית ובביטחון – בכנסים בינלאומיים, במסדרונות האקדמיה ובכלל. ידובר באלמנטים חיצוניים (איפור,לבוש) ופנימיים כאחד. יתפתח דיון בעקבות ההרצאה.

המפגש יתקיים ב 13.3, 20:30 (מומלץ להגיע רבע שעה קודם), בבית המתנדב קריית אונו.

https://www.citypay.co.il/ecommerce/default.aspx?siteid=1&rashut=426200&category=13

מפרסם ההודעה
נופית עמיר nofitm@gmail.com 050-6866720
כתובת מלאה
בית המתנדב, רח' הזמיר 39, קריית אונו
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה