< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: דיקאן/דיקאנית בית הספר לתקשורת, המסלול האקדמי המכללה למינהל [ראשון לציון] דדליין=15.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030112/

ועדת האיתור לתפקיד דיקאן/דיקאנית בית הספר לתקשורת מזמינה בזאת הגשת מועמדויות לתפקיד הדיקאן/דיקאנית. תקופת הכהונה, שתחל בחודש אוקטובר 2019, היא בת שלוש שנים, וניתנת להארכה בשנתיים נוספות.

דיקאן/דיקאנית בית הספר אחראי/ת לעיצוב חזון בית הספר לשנים הבאות, לתוכנית האסטרטגית הנגזרת ממנו, ובכללה לרענון תוכנית הלימודים; לפיתוח הסגל ולניהולו, תוך הקפדה יתרה על תהליכי למידה איכותיים; לפיתוח קשרים בינ"ל; ולניהול משאבים וגיוסם.

ועדת האיתור תבחן את התאמת המועמדים/ות לתפקיד, בין השאר, לאור אמות המידה הבאות:

  • איש/אשת אקדמיה פעיל/ה בארץ או בחו"ל בתחומי התקשורת השונים, עם יתרון לבעל/ת דרגת פרופ'-חבר ומעלה
  • איש/אשת חזון ותפיסה רב תחומית
  • כושר מנהיגות, יוזמה ויכולת להוביל תהליכי שינוי ופיתוח ולהטמיעם
  • היכרות עמוקה עם העולם האקדמי ועם עולם התקשורת
  • יכולת לפתח ולהטמיע תוכניות לימוד עדכניות
  • הכרה בחשיבות טיפוח קהילה לומדת וחוקרת
  • הכרה בחשיבות שיתופי פעולה אקדמיים ומקצועיים בארץ ובחו"ל ויכולת לפתחם
  • יחסי אנוש מעולים ובכללם יכולת עבודה בצוות
  • ניסיון ויכולת ניהוליים מעולים

דיוני הוועדה יישמרו בסודיות מלאה.

כל מועמד/ת ת/יענה, אך הוועדה אינה מתחייבת לזמן כל מועמד/ת להופיע בפניה. כל המעוניין/נת להציע מועמדים/ות מוזמן/ת לשלוח ההצעה לוועדת האיתור. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה למועמדים/ות ראויים/ות בעיניה.

על הפנייה לוועדת האיתור לכלול:

(א) מכתב נלווה המפרט את התאמת המועמד/ת לתפקיד לאור אמות המידה שפורטו לעיל

(ב) מסמך חזון (בהיקף של עד עמוד אחד)

(ג) מסמך קו"ח

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא יום ו' 15.3.19.

את הפנייה, על מסמכיה, יש להפנות לפרופ' ארנה בן-נפתלי, רקטור, לכתובת adao@hdq.colman.ac.il.

נא לכתוב "מועמדות לדיקן תקשורת" בשורת הנושא.

מפרסם ההודעה
מרב בכר רייז מתאמת מחקר רשות המחקר המסלול האקדמי המכללה למינהל meravba@hdq.colman.ac.il טל': 03-9635733
כתובת מלאה
המסלול האקדמי המכללה למינהל, אלי ויזל, ראשון לציון, ישראל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה