< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // תכנית הכשרה, מחקר ומלגות בתחום זכויות האדם והיהדות [ירושלים] דדליין=2.4.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9030110/

המכון הישראלי לדמוקרטיה מכריז על פתיחת המחזור התשיעי של התכנית הייחודית לתלמידי מחקר מצטיינים בתחום זכויות אדם והיהדות. את התכנית מלווה ועדה מייעצת בהנהגת שני נשיאי בית המשפט העליון בדימוס, חתני פרס ישראל משלושה תחומים, ופרופסורים ידועי שם ממוסדות אקדמיים בישראל ובארצות הברית. התכנית פתוחה לדוקטורנטים בכל התחומים של מדעי האדם, מכל מוסדות המחקר.

בשנת הלימודים תש”פ יתקבלו לתכנית שישה תלמידי מחקר (לכל היותר). 

ההתקשרות של המכון עם המלגאים תכלול:

  • מלגה שנתית בסך 65,000 ש”ח, עד למקסימום של שלוש שנים. בסה”כ עד 195,000 ש”ח.
  • מעמד של מלגאי חוקר במכון הישראלי לדמוקרטיה בתכנית “זכויות אדם והיהדות”.
  • חובת השתתפות בפעילות מחקרית הכוללת: תכנית הכשרה, סמינרים, כנסים ופרסום מחקרים.
Message publisher
שירלי בן-טולילה, ראש לשכת סגני נשיא למחקר ומנהלת פרויקטים, shirlib@idi.org.il טל' 02-5300849
Full address
המכון הישראלי לדמוקרטיה, פינסקר, ירושלים, ישראל
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added