< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: מלגות פוסט-דוקטורט במרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה (עברית) [אריאל] דדליין=1.6.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9030108/

קול קורא

למלגות פוסט דוקטורט

במרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה

בשנת הלימודים 2019/20, במסגרת המרכז לחקר המזה"ת ומרכז אסיה

באוניברסיטת אריאל מוצעות מלגות פוסט דוקטורט

עד 20,000 $ למלגה

לחוקרים וחוקרות העוסקים בהיבטים שונים של חקר המזרח התיכון ומרכז אסיה, השפות המדוברות באזור, חקר האסלאם, יחסים בין-לאומיים, מנהל-ציבורי ופוליטיקה ותרבות ישראלית

המלגה מחייבת שהות במרכז לחקר המזרח התיכון ומרכז אסיה במשך יומיים בשבוע לפחות והשתתפות בפעילויות שונות של המרכז והמחלקה ללימודי המזה"ת באוניברסיטת אריאל

תאריך אחרון להגשת תיקי מועמדות: 01/06/2019

לפרטים נוספים: https://www.ariel.ac.il/wp/mecarc/post-doctoral-scholarships/

לשאלות ניתן ליצור קשר עם המרכז במייל: mecarc@ariel.ac.il

https://drive.google.com/open?id=1kt-KgdQlCgEbAzuVAk3M6RRgLrWFt9l3

מפרסם ההודעה
דניאל וכטל daniel.j.wachtel@gmail.com
כתובת מלאה
אוניברסיטת אריאל בשומרון, רמת הגולן, אריאל
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה