< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: מנהל.ת אקדמי.ת - תכנית המרחב למגדר ומגוון [ירושלים] דדליין=3.3.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9022323/

מרכז לייפר ללימודי מגדר, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל

קול קורא למנהל.ת אקדמי.ת של המרחב למגדר ומגוון: החל מתש”פ יחל לפעול המרחב למגדר ‏ומגוון, ויציע תכנית ללימודי מוסמך. אנו מחפשים מנהל.ת אקדמי.ת לצורך בניית התכנית, מערך ‏ההוראה והפעילות של המרחב למגדר ומגוון, לעצב לו חזון, לקחת חלק פעיל בעיצוב וניהול ‏תכנית ההוראה ולהוות גורם בכיר בהוראה. המשרה הינה לשלוש שנים‎.‎‏ היקף ההעסקה ‏האקדמית והניהולית תלוי בתאריך בו תתחיל לפעול תכנית הלימודים למוסמך, והוא ייקבע במשא ‏ומתן עם המועמד/ת, שיועסק/תועסק בחוזה אקדמי אישי‎.‎‏ מועמדות ומועמדים מבקשים להעביר ‏‏(מסמך אחד) ובו: קורות חיים, צילום של תואר הדוקטור, הצהרה כוונת אישית בדבר חזון ‏לתכנית, הצעות של כותרות של קורסים אפשריים. את החומרים יש להעביר עד ה- 3.3.19 לגברת רעות ישראלי למייל ‏lafer@mail.huji.ac.il‏ ‏

Message publisher
רעות ישראלי מרכז לייפר ללימודי מגדר, האוניברסיטה העברית, ירושלים reutisr@savion.huji.ac.il
Full address
האוניברסיטה העברית הר הצופים, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added