< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // כתב עת: המעורר: כתב-עת היסטורי דיגיטלי (סיני רוסינק, ננה אריאל)

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9022322/

סיני רוסינק וננה אריאל // המעורר: כתב-עת היסטורי דיגיטלי

כתב-העת המיתולוגי "המעורר" שערך י"ח ברנר בלונדון ב-1907-1906 מוצג במהדורה דיגיטלית מוערת, מורחבת ומתעדכנת בקביעות. הגיליון הראשון פותח את פרויקט פרסום כל הגיליונות, שיצטרפו לכדי מהדורה מלאה ופתוחה, עם תוכן עניינים מלא וביבליוגרפיה מקיפה. מדי חודש יופיע באתר גיליון חדש בתוספת תגליות מהארכיון, פוסטים אורחים והפתעות דיגיטליות.

כתב-העת ההיסטורי ישמש כמוקד של מעבדת קריאה: נבחן דרכו את הזוויות החדשות שהמדיה הדיגיטלית מאפשרת לגלות בטקסט ובהקשרים ההיסטוריים של צאתו לאור. מלבד 21 הגיליונות החפישׂים שיופיעו באתר, ננסה ונדגים זיהוי ישויות (שמות אנשים, ארגונים ומקומות), שיטות לניתוח ולויזואליזציה של הקורפוס, ושיחות מרתקות עם בינה מלאכותית על האופנים הרבים שבהם ספרות והיסטוריה יכולות להיקרא.

המעורר הדיגיטלי // www.hameorer.net

"המעוררות" בפייסבוק // https://www.facebook.com/groups/Meorerot/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה