הזדמנות // עבודה זמנית: עוזר/ת מחקר בתחום החינוך [ירושלים, מהבית] דדליין=31.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021619/

דרוש/ה תלמיד/ת מחקר לכתיבת סקירת ספרות אקדמית בנושא מדידת שיפור בית ספרי ליזמה למחקר יישומי בחינוך דרוש/ה תלמיד/ת מחקר בעל/ת רקע בחינוך ובמחקר כמותני.

משימת הכתיבה כוללת איתור חומרים אקדמיים בנושא מדידה של שיפור בית ספרי והכנת סיכום אינטגרטיבי שלהם כחלק מתהליך לימודי של קבוצת עבודה משותפת לאנשי אקדמיה ואנשי משרד החינוך. פרק הזמן לביצוע משימת הכתיבה הוא חודשיים, והתשלום הוא 4000 ₪. תוצר ראשוני יידרש כשבועיים מתחילת העבודה. מְרכֵּז קבוצת העבודה ינחה את תהליך הכתיבה ויערוך את הטקסט בסופו.

יש לשלוח קורות חיים ודוגמת כתיבה רלוונטית (כגון פרק מתוך עבודת מחקר קודמת) עד לתאריך 3.3.2019 אל עודד בושריאן oded.education@academy.ac.il

http://education.academy.ac.il/

מפרסם ההודעה
אילה ולודבסקי - יובל הנגשת תוצרים וידע ארגוני היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה