< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // משרה: חוקר/ת לכתיבה וליווי של דוחות מת"ת בתחום החינוך [ירושלים] התחלת עבודה מיידית. דדליין=25.2.19

Message URL: https://www.hum-il.com/message/9021222/

ליזמה למחקר יישומי בחינוך דרוש חוקר/ת

בשנה האחרונה נכתבו ביזמה למחקר יישומי בחינוך דוחות מת”ת (מידע תומך תכנון) בנושאים מגוונים, הנוגעים לליבת העשייה של מערכת החינוך ונועדו לתמוך בתהליכי תכנון, הטמעה וקבלת החלטות. לדוגמה: שילוב וקידום מחוננים ומצטיינים בבתי ספר יסודיים הטרוגניים, סקירת תוכניות לימודים בביולוגיה לחטיבה העליונה ברחבי העולם.

בשנה הקרובה צפוי ערוץ הפעילות הזה להתרחב, ואנו מחפשים חוקר/ת נוסף/נוספת לכתיבה ולליווי של דוחות מת”ת. החוקר/ת יהיה/תהיה אחראי/ת על כתיבת 15-10 דוחות מחקר בשנה בתחום חינוך. אופי התוצרים מגוון, אולם בכולם יש היבטים של בירור מושגי, תיאור תמונת מצב מחקרית, סינתזה של מחקרים ודוחות רשמיים ממדינות שונות בעולם תוך הצבעה על מגמות העולות מהם, וכן הצפת דילמות ואתגרים ומיפוי מגמות מתהוות.

התפקיד כולל:

 • עבודה שוטפת מול המזמינים של הדוח, ובהם אנשי מטה בכירים במשרד החינוך, משלב ניסוח ההזמנה ועד להגשת הדוח.
 • שילוב בין עבודה מחקרית עצמאית (חיפוש מקורות מידע, עיבוד ידע מחקרי וכתיבה) ובין ניהול עבודה עם חוקרים חיצוניים ועם חברי צוות נוספים ביזמה.
 • התייעצות עם חוקרים ובעלי עניין, והעשרת התוצר הסופי בתשומותיהם.
 • שיתוף פעולה עם חברי צוות אחרים ביזמה בהפקת הדוחות ובהפצתם.
 • הנגשת הדוחות באופנים שונים (למשל במצגות או בקבוצות למידה).
 • הובלת תהליכי למידה של היזמה למחקר יישומי בחינוך על פי צורך ועניין.

ניסיון וכישורים נדרשים:

 • תואר שני במדעי החברה או הרוח; יתרון לבעלי תואר שלישי.
 • שמונה שנות ניסיון רלוונטי בכתיבת מחקרים ודוחות, לרבות חיפוש במאגרי מידע, סיכום וארגון מחדש של ידע מחקרי, מיפוי והמשגה של נושאים מגוונים.
 • ניסיון בעבודה משותפת בתהליכי פיתוח או מחקר.
 • כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בעברית ובאנגלית.
 • ניסיון בהצגה של ידע ונתונים באמצעים ויזואליים, לרבות ידע בתוכנות מחשב מתאימות – יתרון.

תחילת העבודה: מיידית.

היקף משרה: 100%-80%

מקום העבודה: כפר ההיי-טק, גבעת רם, ירושלים

להגשת מועמדות:

יש לשלוח קורות חיים ולהגיש תרגיל התרשמות ראשון עד לתאריך 25.02.2019 פרטים בקישור.

https://bit.ly/2E5K22N

Message publisher
אילה ולודבסקי - יובל ניו מדיה והנגשת תוכן היזמה למחקר יישומי בחינוך | האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים טל. 02-6221582 פקס. 02-6240814 ת.ד. 4040, ירושלים 9104001 דוא"ל ayala.education@academy.ac.il
Full address
היזמה למחקר יישומי בחינוך, קמפוס אדמונד י. ספרא/מסוף כפר ההייטק, ירושלים
Map
Sharing and Saving

 

You will get reminders 10 ,5 ,2 days before the event
Event successfully added