הזדמנות // מלגה: בית הספר טרומן ללימודי שלום: דוקטורט בחקר השלום במכון טרומן [ירושלים] דדליין=8.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021217/

קול קורא למלגות דוקטורט בחקר השלום

הארץ

17,000 דולר לשנה במשך ארבע שנים ובנוסף תמיכה לנסיעות ופרסומים לדוקטורנטים הלומדים/ות או שירשמו ללימודים בשנה"ל 2019/2020 באחת הפקולטות העיוניות של האוניברסיטה העברית. למחקר הקשור לחקר השלום, בנושאים הבאים: המזרח התיכון, הסכסוך הישראלי-פלסטיני , סוגיית ירושלים.

המועמדים חייבים להיות דוקטורנטים רשומים (לפחות בשלב א') באחת המחלקות באוניברסיטה העברית. הדוקטורנטים חייבים בנוכחות במכון טרומן במשך שלושה ימים בשבוע לפחות. התכנית מחייבת השתתפות בקורסים מרוכזים בנושא חקר השלום, השתתפות בסמינר חוקרים דו-שבועי בנושא חקר וקידום השלום וארגון כנס בינ"ל ו"כנס טרומן לשלום".

מטרת בית הספר טרומן ללימודי שלום היא להקים קהילה של דוקטורנטים מעולים, העוסקים בחקר השלום, במיוחד בהקשרים של המזרח התיכון, ולאפשר להם להתמקד במחקרם תוך הענקת תנאים תומכים חשובים נוספים.

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה