< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

הזדמנות // מלגה: פוסט דוקטורט למחקר וקידום השלום במכון טרומן [ירושלים] דדליין=8.3.19

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9021216/

קול קורא למלגות פוסט דוקטורט במכון טרומן למחקר וקידום השלום

 

בשנת הלימודים 2019/2020, במסגרת בית הספר טרומן ללימודי שלום מוצעות מלגות פוסט דוקטורט בסך 20,000$ למלגה לחוקרים וחוקרות העוסקים בהיביטים שונים של חקר וקידום השלום וכן חקר ויישוב סכסוכים בהקשרים של המזרח התיכון,  הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וסוגיית ירושלים.

ניתן להגיש מועמדות למלגה למי שקיבל תואר PHD אחרי 9/2015.

נא להגיש: תעודת תואר 

שלישי (או אישור על הגשת הדוקטורט), קו"ח ורשימת פרסומים אקדמיים, תיאור תמציתי של המחקר המוצע במסגרת המכון (ארבעה עמודים ברווח כפול, באנגלית), שני מכתבי המלצה מחוקרים באוניברסיטה מוכרת.

המלגה מחייבת שהות במכון טרומן במשך שלושה ימים לשבוע לפחות והשתתפות בפעילויות המכון השונות.

תאריך אחרון להגשת תיקי המועמדות: 8 במרץ 2019

מפרסם ההודעה
trumanevents@savion.huji.ac.il 025881957
כתובת מלאה
מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים
מפה
שמירה ושיתוף

 

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה