< Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->

פרסום // מהדורה מקוונת: מהדורה סינופטית למדרש רות רבה (מירון ביאליק לרנר) [עברית]

כתובת ההודעה: https://www.hum-il.com/message/9020801/

מהדורה סינופטית למדרש רות רבה זמינה עכשיו לצפייה באתר מכון שכטר למדעי היהדות

בעריכת פרופ' מירון ביאליק לרנר

אנו שמחים לבשר שמהדורה סינופטית למדרש רות רבה זמינה לצפייה מקוונת עכשיו באתר פרויקט מפעל המדרש של מכון שכטר למדעי היהדות. המהדורה הסינופטית כוללת דברי מבוא, סימני הדרה ועדי נוסח ופרשות א'–ח'.

מהדורות סינופטיות מקוונות אחרות הזמינות לצפייה באתר הן:

  1. מדרש שמואל
  2. מדרש אסתר רבה
  3. מדרש קהלת רבה
  4. מדרש קהלת זוטא
  5. מדרש שיר השירים רבה

בתמיכת מכון שכטר והקרן הלאומית למדע

https://www.schechter.ac.il/midrash/ruth-raba/

תזכורות יישלחו 10 ,5 ,2 ימים לפני האירוע וביום האירוע
השתנה בהצלחה